Får jakte ulv med helikopter

Nå åpnes det for jakt på ulven som herjer i Indre Finnmark fra helikopter, slik reindriftsutøvere har krevd.

Oddleif Nordsletta, Statens Naturoppsyn
Foto: Elvi Rosita Norvang

Det er Direktoratet for Naturforvaltning som har åpnet for denne jakten og som vil starte torsdag morgen.

LES OGSÅ: Krever helikopterjakt på ulv

Ulven har herjet i renflokker og også jaget en flokk til vinterbeitet. Viltforvalter Geir Østereng hos fylkesmannen i Finnmark mente det burde være mulig å felle ulv uten helikopter.

Starter torsdag

Statens naturoppsyn har fått melding om at de kan få skyte ulven fra helikopter og jakten vil starte torsdag morgen klokken 0900.

– Vi må lokalisere ulven først, noe som kan bli vannskelig når det er mye rein i samme område, forklarer Oddleif Nordsletta i Statens natyroppsyn.

Ut fra observasjonene de siste dagene vil de starte med å lete opp ulven i de områdene den har herjet.

Dyrt for reindrifta

Reindriftsutøverne i Skuohtanjárgga siida, i Karasjok, har fått store ekstrakostnader fordi ulven har herjet i området, og mener at om ikke ulven felles nå, så vil kostnadene bli høyere. Bare på to dager har siidaen brukt 40.000 kroner på innleid helikopter, for å få samlet flokken.

På lørdag ble tusen rein jaget av ulv, over elva Iešjohka i Karasjok, til et område de ikke skulle vært.

– Vi har funnet over 20 reinkadaver etter ulvens ferd, sier Oddleif Nordsletta i Statens naturoppsyn.

Torsdag kan det være slutt på ulvens herjing i reinflokkene.