Vil politianmelde fengsel - på samisk - men nektes

Statsadvokaten mener tolk er like bra. – Vi kan ikke skaffe tilveie politifolk som kan språk som ulike fanger ønsker å bruke i forbindelse med anmeldelser, sier statsadvokaten.

fange
Foto: Sara Beate Eira / NRK

Mannen soner en dom ved Tromsø fengsel. Han vil anmelde forholdene ved fengselet til politiet.

– Jeg ønsker ikke å fremme anmeldelsen via en tolk. I dag finnes det samisktalende politifolk, og i dag har vi til og med en samisktalende statsadvokat. Jeg foretrekker å snakke selv og fremme anmeldelsen direkte til politiet, og ikke via en tolk, sier fangen til NRK Sámi Radio.

GEAHČA: Samefanga

– Jeg har rett til det

Anmeldelser må leveres ved personlig oppmøte hos politiet. Det vil den samiske fangen også gjøre, men får ikke anledning til det fordi det ikke finnes noen i Troms politidistrikt som kan samisk.

GULDAL: Hálida váidit sámegillii

Han mener han har full rett til dette ettersom samisk og norsk er likestilte språk i Norge.

– Jeg gir ikke slipp på mine rettigheter, og er innstilt på å kjempe hele livet, sier han.

Statsadvokat i Troms og Finnmark, Ellen Kathrine Hætta sier det i dag ikke finnes noen samisktalende i Troms politidistrikt som kan motta en anmeldelse på samisk.

– Tolk er like bra

– Distriktet bruker tolk ved slike tilfeller. Etter vår mening er det like bra å bruke tolk som å fremme anmeldelsen selv.

Hætta som selv er samisktalende, avviser fangens påstand om at han ikke får fremmet sin sak godt nok ved bruk av tolk.

Ellen Kathrine Hætta

Statsadvokat Ellen Kathrine Hætta.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

– I dette tilfellet er det forsvarlig å bruke tolk. I tillegg kan det gjøres opptak av det fangen sier, og dermed er det mulig i ettertid å høre hva som er sagt under anmeldelsen.

I praksis er det ikke vanskelig for politimyndigheten å hente politifolk som kan samisk til slike tilfeller som dette, sier statsadvokaten.

– Men det er ikke nødvendig. Vi kan heller ikke skaffe tilveie politifolk som kan språk som ulike fanger ønsker å bruke i forbindelse med anmeldelser.

– Overbelaster ikke systemet

Hætta sier hun er klar over at samisk og norsk er likestilte språk i Norge.

– Jeg likestiller ikke andre fremmede språk med samisk. Likevel er det forsvarlig å bruke tolk ved slike tilfeller.

1. amanuensis ved jurdisk avdeling ved Universitetet i Tromsø, Ande Somby mener kravet fra fangen om å bruke sitt eget morsmål i forhold til forvaltningen, ligger over det som samelovens minimumsrettigheter åpner for.

– Det beste hadde vært om fangen fikk bruke sitt eget språk. I dag er det ikke så mange samisktalende fanger, og disse vil ikke føre til en "overbelastning" på systemet, sier han.

Fikk ikke legehjelp

Den samiske fangen hevder hele fengselsvesenet diskriminerer samiske fanger fordi lite er tilrettelagt denne gruppen.

– Å få snakke sitt eget morsmål med en lege har vært en lang kamp, forteller han.

Tromsø fengsel

Tromsø fengsel.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Fangen synes det er tungt å hele tiden måtte slåss for noe som han har krav på. En av årsakene til at han ønsker å politianmelde fengselet i Tromsø, er at fengselet ikke vil kontakte lege dersom han ikke forteller hva som plager ham.

– Fengselet har ingen krav på å vite hvorfor jeg trenger lege. Jeg har ingen plikt til å fortelle om dette til andre enn legen. I fjor hadde jeg magekatarr, med begynnende magesår. Da ba jeg fengselet om å ringe til lege, men de nektet å gjøre det. Jeg fikk derimot høre fra en betjent at "du ser rask og fin ut".

Den innsatte ringte til fastlegen sin dagen etter. Slik fikk han ordnet seg time på UNN.

Statsadvokat Ellen Kathrine Hætta ser ingen grunn til å gjøre noe mer i forhold til den samiske innsatte ved Tromsø fengsel.

– Troms politidistrikt har vært hos vedkommende, men da ønsket han ikke å snakke. Vi anser at påtalemyndigheten har gjort det den skal, sier hun.