NRK Meny
Normal

– Vanskelig å rekruttere mayakvinnene

Urfolkskvinner i Guatemala møter sterk diskriminering, vold og marginalisering dersom de deltar aktivt i det politiske liv. Også fra sine egne.

Rigoberta Menchu Tum

Rigoberta Menchu Tum forsøker å motivere mayakvinner til politiske verv, men opplever motstand.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– De kvinnene som tør å fremme sin egen kultur og identitet gjennom politikk, har gjort store offer fordi de har stukket seg frem. Derfor er det også en vegring mot å delta fordi kvinnene vet at det vil koste dem mye. Noen ganger også livet selv, sier kjente urfolksaktivisten og fredsprisvinneren Rigoberta Menchu Tum.

Mayakvinnene opplever også diskriminering fra sine egne. Mange av de politisk aktive kvinnene får høre av andre kvinner i lokalsamfunnet at de er dårlige mødre og koner som forlater sine hjem, barn og ektemenn til fordel for politikk. Flere har også opplevd utroskapsrykter fordi de møter andre menn på møtene, sier Rigoberta Menchu Tum.

– Det eksisterer fortsatt en holdning blant mayaene om at kvinnene skal la mennene sine tale for seg. Den holdningen forsøker vi å fjerne ved å rekruttere nye og sterke kvinner, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rigoberta Menchú Tum

Rigoberta Menchu Tum.

Foto: Roger Manndal/NRK

Tar med seg samisk framgang

Denne uken har Rigoberta Menchu Tum vært på norgesbesøk for å besøke vennskapskommunen Tinn i Telemark og for å ha politiske samtaler med norske politikere. Mandag møtte hun Arbeiderpartiets Helga Pedersen for å snakke om partibygging.

– Jeg er veldig glad for den framgangen det samiske folket har hatt i Norge. Samiske saker har også en plass i rikspolitikken og det vil jeg gjerne se for mitt eget land. Jeg håper mayaene kan samarbeide med samene om slike spørsmål, sa Rigoberta Menchu Tum til NRK Sámi Radio etter møtet.

Liten valgdeltakelse blant mayaene

Mandag kveld møtte hun også representanter fra ulike organisasjoner til et dialogmøte i regi av FOKUS, forum for kvinner og utviklingsspørsmål i Oslo.

På møtet fortalte hun de om lag 40 fremmøtte om den politiske situasjonen i sitt hjemland Guatemala der man til neste år skal velge både president, nasjonalforsamling og kommunestyrer. Valget vil trolig bli avgjort uten mayaene.

For å avgi stemme i Guatemala må nemlig velgerne registrere seg på forhånd. Det er liten tradisjon for å gjøre dette i mayabefolkningen som har liten politisk innflytelse – til tross for at de utgjør mer enn 60 prosent av befolkningen. Tyngden av stemmene ligger i byene og blant middelklassebefolkningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rigoberta Menchu Tum under dialogmøte

Omlag 40 personer hadde møtt opp for å høre urfolksforkjemperen tale. Til venstre i bildet ses også Lars Vaagen, ambassadør i Guatemala.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Dannet et «menneskeparti»

Derfor har Rigoberta Menchu Tum gått sammen med en rekke andre urfolksprofiler i sitt hjemland og dannet det politiske partiet Winaq, som på mayaspråket betyr "menneske". Partiet er ikke et rent urfolksparti, men 90 prosent av medlemmene og alle de politiske lederne, er maya-indianere.

– Det er nødvendig å gi urfolk og spesielt urfolkskvinnene, en fremtredende plass der de kan tale og fremme sin egen sak. Mayabefolkningen kan ha sin arena der, sier hun og understreker at partiets lederstruktur skal reflektere den etniske befolkningen i Guatemala.

Samisk samarbeid

Partiet vil blant annet jobbe for å fremme likeverd og likestilling mellom kjønn og respekt, dialog og samarbeid på tvers av etnisitet. Partiet er også opptatt av å bevare miljøet etter urfolks prinsipper om Moder Jord.

Tove-Lill Labahå Magga og Rigoberta Menchu Tum

Tove-Lill Labahå Magga og Rigoberta Menchu Tum er enige om at en maya-samisk samarbeid hadde vært viktig.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

– Her kan vi også utveksle erfaringer med samiske kvinner fra organisasjonsarbeid for å lære av hverandre, sier Rigoberta Menchu Tum.

Tove-Lill Labahå Magga som er medlem av Samisk Kvinneforum, tror et slikt samarbeid mellom mayakvinner og samiske kvinner hadde vært verdifullt.

– Det er viktig å stanse desinformasjonen om urfolkssamfunn. Den påvirker også det samiske samfunnet, sier hun.

– Valgsystemet jobber imot oss

Ennå er ikke partiet offisielt godkjent som et nasjonalt parti. Omfattende byråkrati og et innfløkt valgsystem jobber imot dem, sier Rigoberta Menchu Tum.

Lovverket krever eksempelvis at 50.000 av medlemmene i partiet må kunne skrive og lese. Disse ferdighetene blir vurdert av en egen valgmyndighet på bakgrunn av medlemmenes underskrifter. Winaq har fått godkjent bare 14.337 av disse.

– Det er bare en liten del av alle de som er medlemmer av partiet. Mange av de som er blitt underkjent er urfolkskvinner, sier hun.

Små skritt for framtida

I tillegg må partiet bli godkjent i 12 fylker i hele landet for å bli anerkjent som et nasjonalt parti. For å bli godkjent i et fylke, må fire av kommunene godkjenne partiet. Og for å bli godkjent må partiet arrangere stiftelsesmøter både på kommunalt og fylkesnivå hvor valgmyndighetene har egne valgfunksjonærer med for å overvåke prosessen.

– Det er en lang prosess og vi anerkjenner det. Vi vet at vi tar små skritt for fremtiden, sier Rigoberta Menchu Tum, som ikke har et reelt håp om et presidentkandidatur på mange år.

Rigoberta Menchu Tum stilte seg som presidentkandidat i Guatemala i 2007, men da uten å ha et eget politisk parti i ryggen. Istedet formet de en politisk bevegelse og startet valgkamp bare fire måneder før valget. Urfolksforkjemperen ser viktigheten av et sterkt parti med solide ledere før man kaster seg inn i kampen om presidentvervet. Selv ser hun ikke at Winaq vil være i en slik rolle før tidligst 2026.

Ikke reelt med urfolkspresident

– Er det reelt å tro at Guatemala vil få sin første urfolkspresident i nær framtid?

– Det er en historisk utfordring for vi utfordrer et rasistisk, kjønnsnedsettende og enkulturelt system. Det er et system der mayaene i alle år har vært undertrykt av minoriteten. I tillegg har ikke mayabefolkningen hatt noen samlende organisasjon og det vil nok ta tid å samle oppslutningen som trengs til det, sier Rigoberta Menchu Tum.

Mette Moberg, daglig leder av FOKUS

Mette Moberg, daglig leder av FOKUS, tror kampen mot korrupsjon blir tøff for Rigoberta Menchu Tum.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

I tillegg har ikke Winaq mye penger å drive valgkamp for. Årevis med korrupsjon har ført til at mange av de store partiene kjøpet til seg makt og posisjoner. Rigoberta Menchu Tum har bestemt at Winaq ikke skal involvere seg i slikt.

Det tror daglig leder i FOKUS vil bli tøft.

– Det er ingen hemmelighet at det er mye korrupsjon i Guatemala. Her skal de drive et parti med rene linjer, det kan bli veldig tøft, sier Mette Moberg.