Får ikke fellingstillatelse

Forløpig blir det ikke gitt fellingstillatelse på bjørnen som ble fanget på film mens den spiste på ei simle Kautokeino-området. Miljødirektoratet melder at Statens Naturoppsyn skal prøve å jage bort binna og fjorårsungen med helikopter. Det siste døgnet har ikke SNO sett bjørnene.