Han får et av Norges største vindkraftanlegg midt i reindriftsområdet sitt

– Hadde vi hatt enormt store vidder å ta av, så hadde dette vært greit – dette er et altfor stort inngrep i vårt beiteland, sier reindriftsutøver.

Torstein Appfjell

RAMMES AV INNGREP: Reinbeitedistriktsleder Torstein Appfjell og hans kolleger i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt må nå avstå reinbeiteland til vindkraftutbygging.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Dette båndlegger enormt store areal. Området er nok tapt for alltid som reinbeiteland. Det vil ikke gå an å drive reindrift midt iblant over 100 vindturbiner.

Dette er reindriftsutøver Torstein Appfjells reaksjon til nyheten som han og reindriftskollegene mottok i dag.

Regjeringen har i dag gitt konsesjon til å bygge et av Norges største vindkraftanlegg midt i reindriftsområdet til Appfjell og kollegene.

Det er Eorlus Vind Norge AS som har søkt om konsesjon til å bygge 109 vindturbiner på Øyfjellet ved Mosjøen.

Må kanskje flytte rein med ferge

Torstein Appfjell om reintragedie på Nordlandsbanen

PLAGES AV REINPÅKJØRSLER: Torstein Appfjells reinbeitedistrikt er kjent for i en årrekke å ha mistet flokker med reinsdyr som følge av togpåkjørsler på Nordlandsbanen. – Nå får vi tillegg press fra vindkraftutbygginger oppå det hele, sier Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Nå må vi få på plass en avtale med utbyggeren om avbøtende tiltak, og få sikret flytteleiet vårt på en annen måte til nordvest for vindkraftområdet, sier Appfjell, og fortsetter:

– Dagens flytteleie går jo tvers gjennom vindkraftområdet. Vi må vel begynne å flytte reinflokkene med bil eller ferge.

Departementet skriver i sin pressemelding at hensynet til Appfjell og kollegene er «særlig vurdert».

– Det er gjennomført konsultasjoner med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Sametinget. Konsesjonsvilkårene sikrer reindriften tilgang til de viktige vinterbeitene, skriver departementet.

Drøfter avbøtende tiltak

– En del av vilkårene er at avbøtende tiltak for reindriftsnæringen skal på plass, bekrefter distriktsleder Appfjell.

– Men hvis ikke utbyggeren greier å få på plass tiltak som vi kan akseptere, og vi ikke får en avtale om det, da henger konsesjonen i tynn tråd.

Brudd på konsesjonsvilkårene vil vi ikke akseptere, tillegger han.

Laster kart, vennligst vent...

BYGGES HER: Det er i dette fjellområdet vest for Mosjøen at det nå er gitt konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk.

Beiteland fremfor penger

– Om vi får millioner i erstatning i en engangssum for tapt beiteland, så sikrer det uansett ikke vår reindrift for fremtiden. Det bør derfor utmåles en årlig kompensasjon, sier Appfjell.

Reinbeitedistriktslederen understreker at hadde valget stått mellom pengeerstatning – og det å få beholde beiteområdene, så hadde reinbeitedistriktet utvilsomt valgt det siste.

– Hadde vi hatt enormt store vidder å ta av, så hadde vindkraftutbyggingen vært greit. Men det har vi ikke. Dette er et altfor stort inngrep i vårt beiteland, sier Appfjell.

Glad minister

Tord Lien (Frp)

GA KONSESJON: – En utbygging vil gi et betydelig bidrag til den norske fornybarsatsingen, samtidig som det bidrar med arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen knyttet til bygging og drift, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Foto: Siv Sandvik / NRK

– En utbygging i Vefsn vil dekke et årlig strømforbruk for over 50 000 husstander. Derfor er jeg glad for å kunne gi denne konsesjonen, uttaler olje- og energiminister Tord Lien.

Hans departement informerer om et strømproduksjonsomfang på over én terawattime fornybar energi i året.

– Dette er blant de aller største enkeltstående vindkraftprosjektene i Norge, sier Lien.

Andre vindkraftplaner fikk avslag

I tillegg til Torstein Appfjells reinbeitedistrikt, gikk også Sametinget og Fylkesmannen i Nordland imot utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk.

Departementet opprettholdt på den annen side et avslag overfor en annen ønsket vindkraftutbygging i området, det såkalte Mosjøen vindkraftverk (tidligere kalt Reinfjellet vindkraftverk).

– Det er vi iallfall glade for, sier Appfjell.

– De to sakene har blitt vurdert i sammenheng, og særlig den samlede belastningen for reindriften er blitt vektlagt, melder departementet.