Får 11,5 millioner kroner

Tidlig innsats for de yngste i skolen er det neste store løftet i skoleverket, sier Kent Gudmundsen, Stortingsrepresentant for Troms Høyre. Kommunene i Troms vil få 11,5 millioner kroner til fordeling for tidlig innsats i skolen i neste års statsbudsjett. Det skal sikre oppfølging av minste elevene slik at de lærer seg lese og skrive.