Dette var synet Ante ble møtt med

– Min teori er at dette er resultat av tjuvjakt, for det hender dessverre fra tid til annen i våre områder, sier reineier på svensk side.

Reinkadavre henslengt

MAKABERT FUNN: Slik fant en bekjent av Ante Willenfeldt noen døde reinsdyr ved en parkeringsplass i et skogholt ved grenda Haftorsbygget utenfor Särna i Sverige. Dette området er ikke langt fra norskegrensen ved Hedmark fylke.

Foto: Marja Rensberg / NRK

– Min teori er at dette har skjedd som følge av tjuvjakt, så har man dumpet reinene på stedet grunnet skudd i vommene, sier reineier Ante Willenfeldt.

Ved vomskudd kan viltkjøtt bli ødelagt for matutnyttelse, iallfall med ukorrekt håndtering i etterkant av felling.

– Magen på et av dyrene var oppskåret, og i en av sekkene lå mageinnhold fra reinsdyr. De ville vel ikke ha kjøttet siden det antageligvis ble ødelagt av skytingen, tror reineieren.

Ører skåret av

Funn av reinkadavre ved parkeringsplass ved

LÅ STRØDD: Kadaverfunnet ble gjort i et område som befinner seg innenfor Ante Willenfeldts reinbeitedistrikt, Ruvhten sijte.

Foto: Marja Rensberg / Privat

Willenfeldt forklarer sin tjuvjaktteori med at ørene var skåret av skrottene.

Reinsdyr tilknyttet reindrift har som kjent beskjæringer i ørene, altså reinmerke, som forteller hvem som eier reinene.

– Det at ørene var skåret av, forteller jo at det er noe muffens her, for det betyr jo at de som har gjort dette ikke vil at vi skal vite hvem sine reinsdyr dette er, sier Willenfeldt.

– Er det helt umulig for dere å finne ut hvem sine reinsdyr dette er når ørene er skåret bort?

– Ja. Reinsdyrene kan for alt vi vet faktisk tilhøre vårt nabodistrikt, svarer Willenfeldt.

Reinkadavre henslengt

ENESTE BEVIS: Bildene gjengitt i denne artikkelen er overlatt til politiet i regionen hvor funnet ble gjort, men i og med at selve skrottene er fjernet fra stedet, er det kun bildene politiet nå har å gå etter.

Foto: Marja Rensberg / Privat

Kadavre ble plutselig borte

Reinkadavre henslengt
Foto: Marja Rensberg / NRK

Ante Willenfeldt anmeldte funnet til politiet.

– Jeg dro og konstaterte funnet på søndag for en uke siden, og anmeldte da funnet til politiet. Jeg trodde politiet ville dra og sjekke dyrene, og rørte dermed ikke skrottene fordi jeg ikke ville tukle med funnet, sier han.

Men senere ba politiet ifølge Willenfeldt om at Willenfeldt og hans reindriftskolleger selv skulle hente skrottene og levere dem til politiet.

– Men da vi skulle hente dem på tirsdag så var de fjernet fra stedet, og det var ikke politiet som hadde hentet dem, sier han, og tilføyer:

– Så nå får vi jo aldri vite hva som har skjedd med reinsdyrene.

  • NRK har mandags kveld gjort flere forsøk å komme i telefonkontakt med ulike politietater tilhørende Idre-, Mora- Särna- og Dalarne-regionen på svensk side, blant annet via det svenske politiets «växelstjänst» – men uten å lykkes.

Vedvarende problem

I flere år har reindriftssamer i Sverige vært plaget av at deres reinsdyr blir tjuvslaktet og -jaktet på, noe Sveriges Television og Sveriges Radio jevnt over satt søkelyset på (ekstern lenke).

– Far min har fortalt om lignende funn som de har gjort tidligere, at de plutselig har kommet over slakteplasser. Dette hender nok hele tiden, men man finner jo ikke alt, sier Ante Willenfeldt.

Problemene med tjuvslakt og reintyveri i Sverige ble i stor grad satt på dagsorden av den svenske TV-kanalen TV4, etter en episode av deres dokumentarserie «Kalle Fakta: Lappjävlar» (se dokumentaren nedenfor):