Fállet suohkanii veahki

Priváhta fitnodagat Stuorragiettis Divttasvuonas ballet massimis bargiid, ja fállet máksit oasi nuoraidskuvlarektor goluin. Vihtta oahppi Stuorragietti skuvllas leat vahku leamaš ruovttus go vuostálastet nuoraidskuvlaluohká heaittiheami. Fitnodagat háliidit ahte nuorat ja bargit bissot Stuorragiettis. Suohkana ságadoalli, Tor Asgeir Johansen, ii kommentere fálaldaga go ii leat ožžon dan formálalaččat.