NRK Meny

Fakultet bestå

Sametinget ønsker at det juridiske fakulteteŧ ved Universitetet i Tromsø opprettholdes som fakultet. Fakultetet har same- og urfolksrett som en av sine hovedsatsingsområder og den varslede omorganiseringen vil kunne ha påvirkning for interessen for disse fagene, skriver Sametinget i et brev til universitetsstyret som behandler saken i dag.