NRK Meny
Normal

Sju valgkretser for sametingsvalget

Sametingets fagutvalg for sametingsvalg foreslår og halvere antall valgkretser fra 13 til sju fra sametingsvalget 2009.

Forslag til ny valgordning presentert
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Utvalget foreslår på noen områder omfattende endringer i Sametingets valgordning, skriver Sametinget i en pressemelding.

- Vi mener forslagene representerer en nødvendig modernisering av Sametingets valgordning, som vil gjøre valgene mer representative og forutsigbare. Våre forslag innebærer større samsvar mellom samemanntallets størrelse og antall representanter i de ulike valgkretsene, sier professor og utvalgsleder Per Selle.

LES HELE RAPPORTEN HER  

Færre representanter

Utvalget forslår å redusere antall valgkretser fra dagens 13 valgkretser til sju valgkretser.

HER ER DE NYE KRETSENE  

Samtidig foreslår utvalget at det samlede antall representanter reduseres fra 43 til 39. Alle kretser tildeles 2 faste mandater, mens de resterende mandatplassene skal fordeles forholdsmessig etter antall registrerte i samemanntallet i valgkretsene ved forrige valg.

Sametingsrepresentant Anders Urheim sa tidligere i dag at han er kritisk til en ny valgordning.

Valgresultater tidligere tilgjengelig

- Vårt forslag knyttet til valgkretser og mandatfordeling er et samlet og helhetlig forslag. Forslaget for valgoppgjøret medfører at valgresultatet til være klart og offentlig tilgjengelig på valgnatten. Vi mener utvalgets forslag samlet vil styrke velgernes rettigheter og øke legitimiteten og oppslutningen om valget, sier Selle.