Hopp til innhold

Sju valgkretser for sametingsvalget

Sametingets fagutvalg for sametingsvalg foreslår og halvere antall valgkretser fra 13 til sju fra sametingsvalget 2009.

Forslag til ny valgordning presentert
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Utvalget foreslår på noen områder omfattende endringer i Sametingets valgordning, skriver Sametinget i en pressemelding.

- Vi mener forslagene representerer en nødvendig modernisering av Sametingets valgordning, som vil gjøre valgene mer representative og forutsigbare. Våre forslag innebærer større samsvar mellom samemanntallets størrelse og antall representanter i de ulike valgkretsene, sier professor og utvalgsleder Per Selle.

LES HELE RAPPORTEN HER

Færre representanter

Utvalget forslår å redusere antall valgkretser fra dagens 13 valgkretser til sju valgkretser.

HER ER DE NYE KRETSENE

Samtidig foreslår utvalget at det samlede antall representanter reduseres fra 43 til 39. Alle kretser tildeles 2 faste mandater, mens de resterende mandatplassene skal fordeles forholdsmessig etter antall registrerte i samemanntallet i valgkretsene ved forrige valg.

Sametingsrepresentant Anders Urheim sa tidligere i dag at han er kritisk til en ny valgordning.

Valgresultater tidligere tilgjengelig

- Vårt forslag knyttet til valgkretser og mandatfordeling er et samlet og helhetlig forslag. Forslaget for valgoppgjøret medfører at valgresultatet til være klart og offentlig tilgjengelig på valgnatten. Vi mener utvalgets forslag samlet vil styrke velgernes rettigheter og øke legitimiteten og oppslutningen om valget, sier Selle.

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK