NRK Meny
Normal

Reintallet har gått kraftig ned

Veibygging og råstoffleting har gjort et innhogg i reintallet i den nordlige delen av Canada.

Rein, reinsdyr, Canada
Foto: STRINGER/CANADA / REUTERS

Reinsdyrbestanden flere steder i Canada er sterkt fallende. Nunavuts regjering meldte tidligere i desember at det nå kun er omkring 350 reinsdyr igjen i den nordlige del av Baffinøya og at reinsdyrene nå er truet med utryddelse, opplyser Kalaallit Nunaata Radioa.

Ulv, Canada

Ulv og mennesker er de største truslene for reinsdyrene i Canada.

Foto: STEPHANIE PERTUISET / AFP

Det samme har skjedd andre steder i Canada. I provinsen Alberta er det flere reinsdyrbestander. Little Smoky-bestanden teller nå kun omkring 70-80 reinsdyr.

En av grunnene til det er at det nå kun er cirka fem prosent av reinsdyrenes tradisjonelle beitearealer igjen. Resten av terrenget er blitt ødelagt av nye veibygging, seismiske forsøkslinjer, skogbruk og annet.

Dette gjør det ikke vanskeligere for reinsdyrene å finne føde, men det gjør det lettere for ulv å nå frem til dem. For å hjelpe reinsdyrene til å overleve, har Albertas regjering siden 2005 skutt omkring 100 ulver per år.

På listen over truede dyrearter

Den globale oppvarmningen rammer nå også reinsdyrene i den arktiske delen av det nordlige Canada.

Klimaendringene betyr at livsvilkårene for de arktiske reinsdyrene stadig forverres, og bestandene er nå så små at reinsdyrene er truet av utryddelse, opplyser CBC News.

Det usedvanlig varme været medfører at det kommer store mengder regn, som fryser til is og legger seg som en skorpe på tundraen. Det gjør det umulig for reinsdyrene å finne føde, og mange dør av sult.

Det får nå miljøminister John Baird til å foreslå at reinsdyrene, de såkaldte Peary reinsdyr, skal med på listen over verdens utryddelsestruede dyrearter. Håpet er at antallet reinsdyr ikke skal falle ytterligere.

Nunavut Wildlife Management Board er imidlertid ikke begeistret for ideen om å sette reinsdyrene på listen over truede dyrearter. Jegerne sier at de allerede frivillig har begrenset jakten på reinsdyrene, og de er heller ikke enige i at der nå kun er 8000 Peary reinsdyr igjen mot 50.000 for 25 år siden.

Utover klimaendringer er reinsdyrene også ytterrligere truet, fordi jegerne bruker snescootere eller skyter fra fly. Også arbeidet med boring etter olje og gass og graving etter arktiske diamanter er med på å gjøre livet vanskelig for reinsdyrene.