Færre jervekull i Norge i år

En foreløpig opptelling tyder på at det er født færre jervekull i Norge i år.

Jerv

JERV: (Illustrasjonsfoto).

Foto: Steve Kroschel / Reuters

Feltmannskapene fra Statens naturoppsyn (SNO) har så langt påvist 40 jervekull i landet i år.

Det er en nedgang på ti kull fra 50 påviste jervekull i fjor.

– Om dette resultatet holder seg, vil jervebestanden ligge omtrent på tallet for bestandsmålet i år, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg, i en pressemelding som NTB viser til.

Fjorårets registrerte 50 kull var en nedgang fra året før med 65 kull. Nå gjenstår det å se om nedgangen fortsetter i år.

Har gjennomført hiuttak

– Om antallet holder seg på 40 kull vil jervebestanden likevel være over det nasjonale bestandsmålet, som den har vært siden 2003, forteller Kindberg via Rovdatas egne nettside (ekstern lenke).

Nettsiden melder også at etter vedtak fra Miljødirektoratet er det så langt gjennomført hiuttak av ti av de totalt 40 registrerte jervekullene i år.

– Det er skutt seks tisper og tjue valper, ifølge Rovbase. Fjorårets 50 registrerte jervekull tilsvarte en bestand på omtrent 350 voksne dyr, melder nettsiden.