Hopp til innhold

Færre besøkende på Riddu enn i fjor

Årets Riddu Riđđu festival er over og det kom 250 færre besøkende enn i fjor, men festivalledelsen og publikum er fornøyd med årets festival.

Jon Henrik Fjällgren på Riddu Riddu 2014.
Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

I alt var det 5.634 besøkende under Riddu Riđđu festivalen i år, som er 250 færre enn i fjor. Ellers har festivalen gått veldig bra sier leder Kirsti Lervoll.

Verdens kjente artister trekker folk

Leder for Riddu Riđđu festivalen, Kirsti Lervoll tror at Buffy Sainte- Marie og Kåfjord gruppa Violet Road var grunnen til at det kom flere besøkende under fjorårets festival.

-I år hadde vi mange ungeartister som A Tribe Called Red, Katarina Barruk, Felgen Orkester og Jon Henrik Fjällgren, dette gjorde at det kom mangen unge besøkende til årets festival, sier Lervoll.

Ungdommene hadde sine favoritter

Sara Lindbach, Tromsø

Mange gode artister under Riddu i år, sier Sara Lindbach.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Sara Lindbach fra Tromsø synes Hekla Strålstrenga var bra, men likte også Jon Henrik Fjällgren.

- Riddu er skikkelig bra og jeg kommer igjen, sier Lindbach.

Sara Olsen og Irja Lindvall

Sara Olsen (15) og Irja Lindvall (15) kan ikke tenke seg et år uten Riddu Riđđu festivalen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Sara Olsen (15) og Irja Lindvall fra Tromsø er vokst opp med Riddu Riđđu festivalen i Manndalen. De kunne ikke tenke seg en sommer uten denne festivalen. Begge sier at de likte A Tribe Called Red og Jon Henrik Fjällgren.

Korte nyheter

 • Ii atte Sámediggái bistevaš lobiid

  Ovddádusbellodat ii čuovvul MDG evttohusa addit Sámediggái bistevaš lobi evttohusaid buktit Stuorradiggái, lohká Ovddádusbellodaga Stuorradiggeáirras Helge Andre Njåstad.

  MDG háliida ahte Sámediggi galgá oažžut bistevaš lobi evttohusaid buktit Stuorradiggái, nu ahte sámi bealit ja beroštumit váldojit vuhtii go Stuorradiggi čoahkkana.

  - Stuorradiggi ovddasta buot olbmuid Norggas nu šaddá áibbas boastut muhtimiidda addit sierra vuoigatvuođaid etnalaš duogáža geažil. Sámediggi ja sámi beroštumit sáhttet nu go earát searvat gulaskuddamiidda ja ovddidit áššiid main beroštit. Ná dat galgga demokratiija doaibmat, čállá Njåstad.

  Son oaivvilda MDG jurddašeamin fertet sihke fylkkadikkiide ja gielddastivrraide seamma evttohas rivttiid.

  -Norggas leat jo olu riiddut sierra vuoigatvuođaid olis mat sámedikkis leat ja go vuostecealkámušaid besset buktit. Nu buvttašii dát MDG árvalus vel stuorát etnihkalaš riidduid, loahpaha Njåstad.

  Helge Andre Njåstad
  Foto: Bjørn Inge Bergestuen / FrP
 • FrP: Uaktuelt å gi Sametinget forslagsrett på Stortinget

  - For FrP er forslaget om forslagsrett på Stortinget totalt uaktuelt, sier Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant for FrP.

  Det er Miljøpartiet de grønne, MDG som ønsker at Sametinget skal få en permanent forslagsrett på Stortinget.

  - Stortinget representerer alle innbyggerne og det blir helt feil å gi ulike nordmenn ulike rettigheter basert på etnisk opprinnelse. Sametinget og samiske interesser kan på lik linje med alle andre stille på høringer og ta opp saker de er opptatt av. Det er slik det må og skal fungere i et demokrati, skriver Helge Andre Njåstad.

  Han mener at man med MDG sin tankegang må gi fylkesting og kommunestyrers amme forslagsrett.

  - Det er allerede store konflikter i Norge med basis i særordninger med sametinget og innsigelsesretten deres. Dette forslaget ville medført enda større konflikter mellom ulike etniske grupper, avslutter Njåstad.

  Helge Andre Njåstad (Frp)
  Foto: Jon Bolstad
 • Sátnejođiheaddjievttohasat Guovdageainnus

  27 jahkásaš Elle Mari Dunfjell Oskal lea Guovdageainnu Sámilistu (GSL) vuosttaševttohas ja nu maid sátnejođiheaddjievttohassan suohkanválggain Guovdageainnus.

  Nuppi sajis lea Nils Johan Heatta ja goalmmát sajis Elle Kari Anti Sara.

  Guovdageainnu Guovddášbellodaga (GB) sátnejođiheaddjievttohas lea Jon Evald Hætta (45).

  2. sajis Inga Biret Marja Triumf ja 3. sajis Nils Andreas Tornensis.

  Valggat 2015
  Foto: NRK