NRK Meny

Få søkere til oljeindustrifag

Det er svært dårlig søkning til fag som er rettet mot oljeindustrien ved UiT - Norges arktiske universitet. Søkerantallet er nå nede på et bunnnivå, sier rektor Anne Husebekk. Regionsjef Geir Seljeseth i interesseorganisasjonen Olje og gass forstår at unge søkere velger bort fagene på grunn av nedbemanning og dårlig oljepris.