Tror utydelig kurskatalog forklarer få søkere

Utdanningsforbundet og Kunnskapsdepartementet ønsker at flere lærere søker seg på videreutdanning i samisk kultur og samfunnskunnskap. Nesten alle kurs er avlyst de siste årene.

Ragnhild Lied

Leder av Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, tror at bedre informasjon kunne ført til flere søkere på kurs i samisk kultur og samfunnskunnskap.

– Fagområdet i læreplanen er i stor grad samisk kultur og samisk historie, og det er jo også det dette kurset i hovedsak handler om, men det er det veldig vanskelig å se når man leser denne fagkatalogen, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

Katalogen som hun viser til er Studiekatalogen for 2015-2016, som er en del av regjeringens satsning «Kompetanse for kvalitet».

Der blir videreutdanningstilbudet i samisk kulturhistorie og samfunnsfag, omtalt som «samisk», som Lied tror mange lærere automatisk tenker er språkfaget samisk.

– Trenger påfyll

Lærere som underviser i samfunnsfag og historie kan dermed ha mistet mulighet til å søke på dette kurset, fordi de rett og slett ikke visste at kurset er ment for norsktalende, ikke-samiske lærere.

Etter den nyeste oppdateringen av læreplanverket er det mange lærer i Norge som også har behov for nettopp kurs i samisk kulturhistorie og samfunnskunnskap.

– Det var jo slik at når vi fikk nye læreplaner i kunnskapsløftet så var dette et område som ble utvidet. Det betyr at her er kommet kompetansemål som trolig ganske mange lærere ikke har kompetanse i forhold til, sier Lied.

Avlyst flere år på rad

Det er høgskoler og universitet fra Nord-Trøndelag og nordover som i flere år har hatt tilbud om videreutdanning i samisk kultur og samfunnsliv.

Studiet skal gi lærere et godt grunnlag for å arbeide med samiske emner i skolen.

De fleste stedene har det ikke blitt noe av kursene på grunn av få søkere og også fordi skoleeiere heller ikke har prioritert å sende lærere til disse kursene.

– Har en jobb å gjøre

Birgitte Jordahl

Statssekretær Birgitte Jordahl håper at kommunene og andre skoleeiere neste år sørger for at flere lærere får påfyll i samisk kultur og samfunnskunnskap.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, er enig med Lied i at informasjonen om dette kurset kan bli bedre.

Hun forklarer mulige misforståelser knyttet til dette kurset slik:

–Det kobles kanskje opp mot kompetansekravene som vi da setter når det gjelder språk, men dette er altså et fag som favner bredere og som gir annen type kunnskap og det det sier meg er at vi da kanskje, eller Utdanningsdirektoratet kan gå gjennom katalogen sin, og se på hvilken måte vi presenterer de fagene, sier Jordahl.