NRK Meny
Normal

Nystifta FA-Sápmi vil bli medlem i Samisk Idrettsforbund

Football Associotion Sápmi (FA-Sápmi) søker medlemskap i Samisk Idrettsforbund – men før søknaden kan godkjennes er det én viktig ting som må på plass.

FA Sápmi

FA-Sápmi søker medlemskap i Samisk Idrettsforbund.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

29. mars i år ble FA-Sápmi stiftet i Kiruna i Sverige. Under stiftelsen ble det også bestemt at de vil søke om medlemskap i Samisk Idrettsforbund (SVL). Det største organet i samisk idrett.

Bekrefter søknaden

Frode Guldbjørnsen

Mediaansvarlig i det nye fotballforbundet for samisk fotball (FA-Sápmi), Frode Guldbjørnsen, ønsker ikke å spekulere i om det nye forbundet vil bli innlemmet i SVL eller ei. (Bildet er tatt ved en annen anledning.)

Foto: Thoralf Balto / NRK

Styremedlem og mediaansvarlig i nystarta FA-Sápmi, Frode Guldbjørnsen bekrefter at de vil søke om medlemskap i SVL. Guldbjørnsen vil ikke spekulere i utfallet, eller hva tinget beslutter, men de er klar over at det ikke kan være to særforbund i samme idrett i SVL.

Men – først må Samisk fotballforbund opphøre

Samisk Idrettsforbund holder ting 10.-11. mai i år. Når FA Sápmi søker om medlemskap i Samisk Idrettsforbund, er det tinget som først må avgjøre om det nåværende Samisk Fotballforbund skal opphøre.

Hvis det samiske fotballforbundet blir historie, så kan søknaden fra FA Sápmi behandles.

To like særforbund kan ikke være underlagt Samisk Idrettsforbund. I styret til Samisk Idrettsforbund sitter to fra Samisk Fotballforbund, og én representant for hvert av de tre nordiske landene.

Vil gi plass til FA-Sápmi

Mikkel Isak Eira

Leder i Samisk Fotballforbund, Mikkel Isak Eira er villig til å gi plass til FA-Sápmi. (Bildet er tatt ved en annen anledning.)

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

23. desember i fjor sa president for Samisk Fotballforbund, Mikkel Isak Eira, at de er villig til å gi plass til FA-Sápmi i Samisk Idrettsforbund, så fremt de har valgt styre, og om de har ambisjoner om å danne landslag, og i tillegg har økonomien på plass.

Samisk Fotballforbund har slitt økonomisk de siste årene og har en gjeld på over 150.000 kroner til kreditorer. I tillegg har de mottatt innkassokrav fra Sametinget på kr. 302.000,- som ikke er gjort opp.

Tinget som bestemmer

Hverken Samisk Idrettsforbund-Norge eller -Finland vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt. Leder for SVL-N, Berit Rannveig Nilssen sier at de har styremøte i morgen kveld, og at de da først kan ta stilling til saka. Leder i SVL-F, Asllat Paltto sier pr. epost at han ikke har kommentarer til saka, annet enn at dette er noe Idrettstinget må ta stilling til.

Berit Ranveig Nilssen

Leder for SVL-N Berit Rannveig Nilssen vil foreløpig ikke kommentere saken. (Bildet er tatt ved en annen anledning.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK