FA Sápmi kan bli historie før det har etablert seg

Det samiske fotballforbundet FA Sápmi blir oppløst, dersom de ikke får mer penger av Sametinget i Norge.

FA Sápmi 2014

Samelandslaget er representert av spillere fra Finland, Sverige, Russland og Norge, men det er Sametinget i Norge som bidrar med mesteparten av finansieringen.

Foto: John Einar Eira / NRK

Det nyoppstartede fotballforbundet FA Sápmi fnyser av pengestøtten på 200 000 kroner som sametingsrådet i Norge har foreslått i deres budsjettforslag for neste år.

– Dersom vi får kun 200 000, så må vi oppløse forbundet før 2015, sier styremedlem i FA Sápmi, Frode Guldbjørnsen.

Og legger til.

– Vi må få 800 000 kroner for å etablere oss.

Guldbjørnsen forklarer at FA Sápmi er i en etableringsfase og trenger derfor større kapital det første året. Når forbundet får sportslige resultater som de kan vise til, så vil de prøve å finne sponsorer.

– Vi kan ikke søke etter sponsorer når vi har ingen resultater å vise til, sier Guldbjørnsen.

FA Sápmi budsjett

FA Sápmis budsjett viser 0 kroner i inntekt, men utgifter for hele 911 000 kroner.

Få som støtter samelandslaget

Selv om trenere henter spillere fra Finland, Sverige og Russland til samelandslaget, så står Sametinget i Norge nesten for all finansiering.

– Vi har søkt penger i Sverige også, men vi har lite forhåpninger å få noe der, sier Guldbjørnsen.

Styremedlemmet er ikke særlig fornøyd med den finansielle biten i den nordiske samarbeidet.

– Vi i styret synes det er beklagelig at det er kun Sametinget på norsk side som støtter laget som samler spillere fra hele nordkalotten, sier han.

Sametingets plenum har siste ordet

Sametingsråd Henrik Olsen mener at 200 000 kroner som de har foreslått til forbundet er nok kapital for det ferske fotballforbundet.

– Sametingsrådet har levert sitt budsjett og vi har foreslått 200 000 kroner til FA Sápmi. Vi mener dette skal bidra til at forbundet etablerer seg og kommer i gang med virksomheten, sier Olsen.

Sametingsråd forventer at de andre Sametingene bidrar og andre aktører som er relevant til å bidra, og er derfor fast bestemt på at beløpet de har kommet frem er høyt nok.

– Sametingsrådet har levert sitt budsjettforslag, men det er plenum som har det siste ordet, Sier Olsen

Olsen understreker at de også gir støtte til enkeltprosjekter og har søkerbasert ordninger hvor forbundet har muligheten til å søke mer midler.