Få bruker e-helse

Nå er det mulig å ha elektronisk legetime hos fastlegen din, uten å møte opp. Men ifølge direktoratet for e-helse har bare 33 av vel 1400 fastlegekontor i Norge så langt tatt i bruk "digital dialog" på den offentlige nettportalen helsenorge.no - ingen av i Nord-Norge.