NRK Meny
Normal

Få møtte opp til folkemøte

I Alta ble det i går arrangert folkemøte, for å informere om en samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sametinget. Men bare 50 personer deltok.

Alta sentrum
Foto: Marte Lindi

Etter planen skal Alta kommune og Sametinget i løpet av vinteren skrive under en samarbeidsavtale, for å styrke det samiske tilbudet i kommunen. De vil da finne konkrete prosjekter som blant annet styrker det samiske språk og kultur, kompetansen og trivselen i kommunen.

LES OGSÅ: Håper på stinn brakke

Frode Øvrejord

Kommunelege Frode Øvrejord.

Foto: Alta kommune

Til folkemøtet var det bare 50 stykker som møtte opp, mest for å høre hva en slik avtale innebærer. Etter folkemøtet å dømme så virker det slik at befolkningen ikke har noe imot samarbeidsplanene til kommunen. Også flere arbeidsgrupper kom med innspill, om hva slags viktige behov Alta samene har.

– Hvordan møter vi de enspråkelige som nå er på slutten av sitt liv, hvordan kan vi finne verdighet for det? Har vi kunnskaper nok til det, har vi helsearbeidere?

Kommunelege, Frode Øvrejord.

Forbedre behovene

Arbeidsgruppa til kommunelegen Frode Øvrejord, spurte blant annet om hvordan en slik samarbeidsavtale kan forbedre behovene til demente eldre.

Gruppa mente at det er viktig å styrke helsetjenestene til samene. Det var bare et av punktene som Sametinget og kommunen burde ta tak i når samarbeidet trår i gang.

Samisk forvaltningsområde

Kommunen har så langt ikke ønsket å bli en del av det samiske forvaltningsområdet, men vil på denne måten jobbe sammen med Sametinget, for å sikre kommunens samiske befolkning et tilfredsstillende tilbud.