NRK Meny
Normal

Evro - Evrrot

Muhtun vierrogielaid sánit sáhttet ádjánit sajáiduvvat sámegillii, ja euro leage dál evron šaddamin.

Euro
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Mis lea leamaš euro juo vihtta jagi. Go jo lea gullogoahtán hállangielas dakkár hámit go evro, evrro jna., de dáiddášii heivet čálligoahtit nie, oaivvilda Veikko Holmberg.

Pekka Sammallahti guorrasa dien jurdagii ja dadjáge ahte vaikko buot eará gielain leage u iige v, de dat ii dagašii maidege, go sámegielas leat iežas dárbbut maid gártá čoavdit.

Sámi njuolggadusaid mielde

Son maid dadjá ahte euro-čállinhámi galggašii sámegiela njuolggadusaid

Euro
Foto: Nilsen, Heidi B. / Nilsen, Heidi B.

mielde lohkat é-ùro, d.l. sátnin mas lea ovtta stávvala vuosttaš tákta ja guovtti stávvala nubbi tákta (dego sánis má-ilbmi).