Eurovision diktá sámeleavgga oidnot

Eurovision Song Contest ii dattetge gieldde publikumma seavvut sámeleavggain lávlungilvvus. Dat mearkkaša ahte sámeleavga oidno tv-sáddagis boahtte váhkku.

Eurovision Song Contest 2016

Agnete Johnsen beassá oaidnit sámeleavgga Melodi grand prix gilvvuin Stockholmmas boahtte váhkku.

Foto: Rashid Akrim / NRK

Árabuš dán vahkku dieđihii Eurovison ahte ii leat lohpi váldit sámeleavgga gilvvuide, ja ahte sii sáhttet duoguštit leavgga.

- Lea sáhka das ahte gilvu ii galgga adnot politihkkalaš oainnuid ovddidit. Sámeleavga lea árvvus adnon leavga ja dohkkehuvvon sámi leavga, iige leat riidogaskkaoapmin, dadjá Jon Ola Sand, gii lea EBU Eurovision hoavda.

Lei Agnete Johnsena hálddašan-bargi Espen Nystad gii muitalii Ságat áviisii ahte sámeleavga oažžo oidnot gilvvuin.

Eurovision leat garra njuolggadusat leavgageavaheapmái ja ovdal lea leamaš nu ahte leat dušše oasálastti riikkaid leavggat mat ožžot adnot.