Etterlyser språkavtale

Politikere etterlyser at det satses mer på opplæring i og på samisk i Alta kommune. Mens det finnes en egen språkavtale mellom Sametinget og byer som Oslo, Bodø og Tromsø for å sikre samisk språkutvikling er det fortsatt ingen slik avtale på plass i Alta. Men, nå sier administrasjonen i kommunen at de holder på å jobbe med saken, og at en avtale snart er klar.