Etterlyser kvener med festekontrakt

Norske kveners forbund etterlyser familier som etter krigen skrev under festekontrakter på egen eiendom. De gjorde det for å få bygd opp hus og hjem etter nedbrenningen av Nord-Troms og Finnmark. For å gi husbanklån, krevde Staten festekontrakt også på gårder som folk hadde drevet i flere hundre år før krigen. Leder i Norske Kveners Forbund, Hilja Huru, sier de prøver å finne ut hvor mange dette gjelder.