NRK Meny
Normal

Etterlyser fremdrift i kommunereformen

Politiker i Nord-Salten mener det er på tide å vende blikket vekk fra utredning av kommunereformen, og heller fokusere på forhandlingene og innholdet i nykommunen.

Filip Mikkelsen

Kommunepolitiker i Tysfjord, Filip Mikkelsen (Felleslista), forventer fremgang.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi har svært dårlig tid, og jeg er redd for at innbyggerne ikke får være delaktig i drøftelsene. Jeg synes ikke fremdriften er tilstrekkelig for å komme i mål innen mai 2016.

Det sier politiker i Tysfjord, Filip Mikkelsen, etter at formannskapene i Tysfjord, Steigen og Hamarøy tidligere denne uken møttes for å diskutere kommunereformen.

– Vi utreder oss jo i hjel. Etter mitt syn var det lite nytt som kom frem i møtet. Det ble ikke fattet noen beslutninger, dessverre, sier Mikkelsen.

Han etterlyser også fremdrift i sin egen hjemkommune Tysfjord.

– På tide å forhandle

Filip Mikkelsen mener det er på tide å flytte fokuset over på forhandlinger med de forskjellige kommuner.

– Vi må gå sektorvis til verks å se på hva slags tjenester vi vil beholde, hva vi vil ha og nivået på tjenestene i Nord-Salten. Det må ligge som et krav i forhandlingene med partnere i den nye kommunen.

Nord-Salten samlet

Filip Mikkelsen mener at Tysfjords sørside, Hamarøy og Steigen, nå må stå samlet i arbeidet fremover.

– Debatten burde også gå på hvor vi vil tilhøre i fremtiden. Spørsmålet blir egentlig hvor langt sør vil vi gå. Om vi får Sørfold med, Fauske, eller skal vi strekke oss helt til Bodø.

Rolf Steffensen

Ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen, oppsummerer i denne ukas møte hva som hemmer og fremmer kommunereformen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Mer utredning

Ordføreren i nabokommunen Hamarøy mener at Mikkelsen har et godt poeng, men mener samtidig at det er nødvendig med utredning.

– Tidspresset i reformen gjør at det er grunn til å stille spørsmål ved forsvarligheten. Jeg tror ikke Mikkelsen mener at vi ikke skal gjøre det ene, bare det andre. Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål. Noe vil regjeringen selv kunne svare på, sier Rolf Steffensen, og fortsetter:

– Andre ting trenger vi å få belyst gjennom utredninger. Så er det riktig at kommunene må bestemme seg for retningen, stort eller smått, nord eller sør. Jeg holder fortsatt alle muligheter åpne.

Kommunereformen: Sjekk hvem som snakker med hvem i Nordland

Etterlyser fremdrift i Tysfjord

For over fire måneder siden vedtok kommunestyret i Tysfjord at det skulle opprettes en styringsgruppe bestående av ordfører, rådmann og en representant fra hver av partigrupperingene i kommunestyret.

Nå etterlyser politiker Filip Mikkelsen aktivitet i gruppa.

Tor Asgeir Johansen

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen mener at styringsgruppa må ha noe å diskutere før de møtes.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi etterlyste fremdrift i mars. Det er beklagelig at det arbeidet enda ikke har kommet i gang, og ingen av partiene er så langt involvert i arbeidet forutenom formannskapsmedlemmene.

– Er involvert

Men ordføreren i Tysfjord mener styringsgruppa er involvert.

– Det er de. Minner om at de var tilstede 8. januar i Steigen. Samtidig må det på plass mer reelle alternativ som så denne gruppa skal se nærmere på. Dette er en stor prosess som naturlig nok tar litt tid. Neste møte styringsgruppa blir involvert i er møte med Bodø kommune i månedsskiftet april-mai, svarer ordfører Tor Asgeir Johansen.

Men bør ikke gruppa møtes i et eget møte for å diskutere reformen?

– Anser det viktig at de har noe konkret å diskutere når de møtes.