Etterforsker svindelsak i reindrifta

Reinpolitiet etterforsker en svindelsak i forbindelse rovdyrerstatning.

Per Valved
Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Svindelen kan ha skjedd ved at reinere dreper dyr med en slags gaffel eller tang, men får det til å se ut som gaupeangrep.

Til avisa Sagat opplyser leder Per Valved i Reinpolitiet at en sak etterforskes i indre Finnmark, uten at han ønsker å fortelle hvilket reinbeitedistrikt det er snakk om.

Kjenner tilfeller

Avisa har snakket med en reineier som sier han kjenner til tre tilfeller hvor andre reineiere tar livet av rein - for så å kreve rovdyrerstatning.

– De drar med skuter inn i flokken til andre reineiere. Så fanger de rein med lasso og tar den med seg til et sikkert sted. Her stikker de reinen i strupen med tanga eller gaffelen. Reinen blør så sakte i hjel. Neste skritt i svindelen er å legge ut de avlivede reinene i tyvslakterens eget beiteområde, forteller mannen, som ønsker å være anonym av frykt for represalier.

– Vi har fått en anmeldelse som i store trekk baserer seg på fremgangsmåten som beskrives overfor Ságat, sier Per Valved, leder for Reinpolitiet.

(NTB)