Hopp til innhold

Ett år med ny tolkelov – starter opplæring av samiske tolker

Flere hundre ansatte innen tolketjenesten i Norge og andre intresserte, deltok på Tolkekonferanse på Gardermoen, som ble avsluttet i dag (ekstern lenke).

Konferansen markerte ett år med ny tolkelov, og deltakere fra hele landet delte sine erfaringer med loven.

Lovendringen skjerper krav til mer formell kompetanse hos tolkene som gjerne vil være med i et nasjonalt tolkeregister, med krav om statsautorisasjon.

Det er så langt svært få samiske tolker som har denne kompetansen. Ansvaret for å utdanne samiske tolker med denne kvalifikasjonen er flyttet fra OsloMet til Samisk høgskole i Guovdagaidnu / Kautokeino.

Disse to institusjonene skal i første omgang samarbeide for å få flere samer til å velge denne utdanningen.

– Vi er trygg på at vi på denne måten, med et godt samarbeid mellom OsloMet og Samisk høgskole, vil lykkes med å kvalifisere flere, sier avdelingsleder for tolkeavdelingen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Hanne Løfsnes.

– Loven er et steg i riktig retning når det gjelder å styrke tolketilbudet til samiske befolkningen, sier tidligere sametingspresident og nå politisk rådgiver i Amnesty International, Aili Keskitalo.

Hun var en av de som holdt foredrag under konferansen. Keskitalo mener det gjenstår en god del arbeid for å informere om samenes språkrettigheter.

– Det er fortsatt mange offentlige institusjoner i Norge som ikke er klar over hvilke språklige rettigheter samene har, og hvilke forpliktelser institusjonene har til å sikre samiske brukere mulighet til å bruke sitt morsmål, sier hun.

Tolkekonferansen 2022
Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Norggas bálkestit 270.000 láibbi

  Juohke beaivvi bálkestit Norggas 270.000 láibbi. Rámbuvrrat bálkestit badjel 100.000 láibbi juohke beaivvi, ja Norgga ruovttuin bálkestit ges 17.000 láibbi. Nu čájehit Norsus, Norgga guoddevašvuođadutkan instituhta logut. Norggas bálkestit 200 láibbi juohke minuhtas, nu dadjá Too good to go Norge beaivválaš jođiheaddji Johan Ingemarsson Nationen neahttasiidui. Mattvett ja Norsus dieđuid mielde bálkestit jahkásaččat norgalaččat gaskamearálaččat 43 kilo biepmu maid sáhtášii borrat.

  Fine brød og grove brød
  Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen
 • Deatnolaš flávdaolmmoš Árktalaš dálveriemuid rahpamis

  Deatnolaš čuoigi Petter Dervola (18) lei Sámi joavkku flávdaolmmoš go 27. Árktalaš dálveriemut rahppojedje sotnabeaivve almmolaččat Fort McMurray gávpogis Kanádas. Riemut bistet gitta lávvardahkii.

  – Munnje lea stuorra gudni beassat leat flávdaolmmoš, lohká Dervola. Son doaivu vuoitit moadde medálja gilvvuin.

  Badjelaš diibmosaš rahpanmeanut dollojedje olgun 22 buolašceahkis. Buolaš leage riemuid stuorámus hástalus.

  Sápmi lea mielde gávccát geardde ja oassálastá čuoigamiin, futsalas ja kultuvrrálaš ovdánbuktimis.

  Árktalaš dálveriemuin leat oktiibuot 20 iešguđet gilvošlája.

  Petter Dervola
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Uđas manai Porsáŋggus

  Uđas manai Skarvebergtunealla davábealde, Porsáŋggus, Davvinjárgga gielddas.

  Okta lea gáddjojuvvon muohtauđđasis, ja iige leat roasmmahuvvon. Dan čállet politiijat Finnmárkkus Twitteris.

  E69 geainnu lea gitta ja heahtebálvalusat leat jođus uđassadjái.

  Politiijat eai sáhte duođaštit vel ahte leatgo eanet olbmot váldon uđđasis.

  Les på norsk.