Etablerer næringshage i Indre-Finnmark

Indre Finnmark Næringshage skal bidra til å skape vekst og utvikling i hele regionen.

Marianne Balto

Marianne Balto er daglig leder i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Næringshager skal bidra til økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter.

Satsingen nasjonalt har ikke bare bidratt til redusert fraflytting, men også økt tilflytting. I landet er det nå 70 næringshager, derav fem i Finnmark, i Kirkenes, Båtsfjord, Vadsø, Nordkapp og Hammerfest.

– Riktig og viktig

Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU AS) har fått tildelt prosjektmidler fra Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og de fire eierkommune Nesseby, Tana, Karasjok og Porsanger til å utrede modeller for fremtidig næringsutviklingsarbeid i Indre Finnmark.

– Prosjektets styringsgruppe konkluderer sålangt at det er riktig og viktig å være en del av næringshageprogrammet også for Indre Finnmark, sier Marianne Balto, daglig leder i IFU AS.

Vil invitere bedrifter med

Finnmark Fylkeskommune og SIVA (Statens Selskap for Industrivekst), er positive til å etablere Indre Finnmark Næringshage (IFN). Dette forutsetter en sterk involvering av næringslivet selv.

– Derfor starer vi nå på en konkret kartleggingsrunde for å invitere bedrifter med på en intensjonsavtale, slik at vi kan komme videre i søkeprosessen.

Eldre befolkning gir utfordringer

Balto forteller at befolkningen i samiske området er blitt eldre de siste 20 årene, og det er grunn til uro i forhold til egenvekst av arbeidskraft.

– Den mest urovekkende endringen er nedgangen av aldersgruppa 20-39 år, og særlig er kvinneandelen i aldersgruppa redusert. For næringslivet gir dette store utfordringer. Når gjennomsnittsalderen går opp i en kommune vil det føre til større behov for eldreomsorg. Den vil kreve større andel av den tilgjengelige arbeidskraften, noe som særlig vil påvirke tilgangen på arbeidskraft.

Bedre forutsetninger for å jobbe med utvikling

I tiårsperioden 2003-2012 har offentlig sektor vokst mer enn privat sektor. Kommunene har utfordringer i å følge opp i henhold til næringslivets behov.

– Dette underbygger behovet for å etablere en «motor» i regionen som i sterkere grad kan mobilisere næringslivet, noe vi mener å finne en løsning på gjennom etableringen av en næringshage. Dersom vi kommer inn i næringshageprogrammet med IFN, gir dette rom for en sterkere økonomi og dermed bedre forutsetninger for å jobbe med utvikling i regionen, sier Marianne Balto i IFU AS.