Et vemodig farvel for Finnmark fylkesting

Tidenes siste møte i Finnmark fylkesting holdes i disse dager på Sametinget. I 2020 blir fylket sammenslått med Troms.

Fylkesordføreren i Finnmark Ragnhild Vassvik

VEMODIG: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik synes det er vemodig å ta farvel med Finnmark fylkesting.

Foto: Aila Kare Anti / NRK

– Det er både vemodig og en høytidsdag på samme tid.

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik som er den aller siste fylkesordføreren i Finnmark.

– Det er en rar følelse å være på det siste ordinære fylkestinget, og også det å være den siste fylkesordføreren for Finnmark.

Fylkesordføreren forteller at de har hatt en heftig kamp i Finnmark med å unngå sammenslåing med Troms fylke.

– Vi mener det er mange grunner til at Finnmark bør bestå som eget fylke, så vi er vemodige, sier Vassvik.

Streng på bruken av Sametingssalen

Det er første gang noen andre enn sametingsrepresentanter får lov til å bruke plenumssalen på Sametinget.

Plenumsleder Tom Sottinen forteller at Sametinget er veldig strenge på bruken av salen, og at plenumssalen i utgangspunktet kun er for sametingsrepresentanter.

Plenumsleder Tom Sottinen

Plenumsleder Tom Sottinen på Sametinget.

Foto: Aila Kare Anti / NRK

– Det svenske Sametinget har fått lov til å bruke det, men det er første gang et fylkesting får lov til å bruke salen, sier Sottinen.

Sottinen synes likevel det er fint at Finnmark fylkesting holder det siste ordinære plenumsmøtet på Sametinget i Karasjok.

Finnmark fylkesting

FØRSTE GANG: Det er første gang et fylkesting får lov til å bruke Sametingets plenumssal.

Foto: Aila Kare Anti / NRK

– Trist følelse

Mikkel Isak Eira (H) er en av mange politikere som er med på fylkestingsmøtet på Sametinget. Han sier det er trist å avslutte Finnmark fylkesting, og å slå seg sammen med Troms fylke.

– Men jeg tror det blir bra, og det er veldig gøy at vi fikk holde vår siste ordinære plenumsmøte på Sametinget. Jeg er jo fra Indre-Finnmark så det å få holde et slikt fylkesting i mitt eget område er veldig morsomt.

Eira legger til at det også er morsomt for flere av politikerne i fylkestinget som aldri har vært i Karasjok og på Sametinget.

Mikkel Isak Eira

REPRESENTANT: Mikkel Isak Eira representerer Høyre i fylkestinget.

Foto: ÁrdnaTV / NRK