NRK Meny
Normal

Et hjertesukk fra helsemedarbeidere om flere omsorgsplasser

Helsemedarbeidere på Drag i Tysfjord kjærber kommunen om å bygge nye omsorgsplasser. Nå blir de hørt.

Helsemedarbeider leier en eldre kvinne.

Brevet er signert av sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter, og helsefagarbeidere.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I gårsdagens kommunestyre i Tysfjord leses det opp et brev fra helsemedarbeidere på Drag i Tysfjord, som varaordfører Guttorm Aasebøstøl (Tverrpolitisk liste) betegner som et hjertesukk.

– Per i dag er det fullt på sykehjemmet i Kjøpsvik og på omsorgssenteret på Drag. Vi har flere hjemmeboende som trenger omsorgsbolig med døgnkontinuerlig personell rundt seg. Vi er ganske sikre på at et nytt bygg vil fylles opp, skriver 20 helsemedarbeidere i brevet, og fortsetter:

– Det er stort behov for avlastningsplasser, men mangel på plasser gjør det vanskelig å få avlastning. Dette medfører stor slitasje for pårørende.

Saken som behandles er bygging av 16 nye heldøgns omsorgsplasser på Drag som kommunen har planlagt i mange år.

Tysfjord kommunestyre 12.04.2016

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl leste opp brevet i gårdagens kommunestyremøte.

Foto: Streaming / Tysfjord kommune

Blir hørt

Og nå ser det ut til at helsemedarbeiderne blir hørt. Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å fortsette byggeplanene.

Men det er uenighet om plasseringen av bygget og om det skal tilrettelegges for et distriktsmedisinsk senter.

Felleslista og Senterpartiet gikk inn for å bygge det nye omsorgssenteret ved Dragsvatnet slik at det kunne legges til rette for at et distriktsmedisinsk senter kan komme som et byggetrinn to.

Men de tapte voteringen mot Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste, Sosialistisk venstreparti og Tysfjord bygdeliste med seks mot elleve stemmer.

Flere prosjekter

Kommunestyrepoltiker Lars Filip Paulsen (H)

Kommunestyrepoltiker Lars Filip Paulsen (Felleslista) tror ikke kommunen vil klare å fylle opp de nye omsorgsplassene.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunen gjennomfører for tiden et forprosjekt for et distriktsmedisinsk senter, som også er planlagt å inneholde heldøgns omsorgsplasser.

– Vi understreker at vi ikke er i mot et framtidig distriktsmedisinsk senter, men i dag trenger vi sårt omsorgsboliger med heldøgns bemanning, skriver helsearbeiderne.

Brevet kommer som en motreaksjon på at kommunestyrerepresentant Lars Filip Paulsen (Felleslista) sier at det er unødvendig å satse på heldøgns omsorgsplasser nå, og at man ikke vil komme til fylle opp bygget.

– Vi lurer på hvilket grunnlag representanten kan uttale dette, lyder det i brevet.

Morten Aspaas

Pleie- og omsorgsleder Morten Aspaas støtter helsemedarbeiderne.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Ingen tvil

Helsearbeiderne får full støtte fra pleie- og omsorgslederen.

– Elleve personer står i kø nå klar til å flytte inn i de nye boligene. I tillegg skal syv heldøgns omsorgsplasser flyttes fra Storjord til Drag. Det er ikke tvil om at vi blir å fylle opp omsorgsplassene, sa Morten Aspaas i gårdagens kommunestyremøte.

Aspaas viser også til ulike utfordringer som man har i dag.

– Personer med psykisk utviklingshemming bør få flytte inn under felles tak. I tillegg bor det eldre rundt om i bygda som har tett oppfølging av personell, som bør få flytte til helsesenteret. Personer bor i dag dobbeltrom. Vi klarer heller ikke å ta imot pasienter fra sykehus. I tillegg må en del eldre flytte til Kjøpsvik der det er ledig plass.