Et enstemmig Sameting ber Storting og regjering om å forkaste Tana-avtalen

Sametinget gjorde i dag et enstemmig vedtak om å be både Storting og regjering om å forkaste Tana-avtalen. Leder av NSR og sametingsrepresentant Beaska Niillas er fornøyd med enigheten.

Sametinget, sametingets plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er glad for at vi har fått et enstemmig Sameting med på å vrake avtalen. Det bør sende en veldig klar beskjed til Storting og Regjering, sier Beaska Niillas.

Bakgrunnen for Sametingets klare beskjed er stor misnøye om forhandlingsresultatet etter forhandlingene mellom Norge og Finland om reguleringen av fisket i Tanavassdraget.

Beaska Niillas

Beaska Niillas

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Avtalen er fullstendig uten legitimietet blant lokalbefolkningen, og det er en historisk enighet mellom rettighetshavere, Sameting, lokale forvlatningsorganisasjoner og Stortingsrepresentanter, både på norsk og finsk side, om at avtalen er uakseptabel, sier Beaska Niillas.

Varslet om at avtalen behandles i Statsråd i morgen

Sametinget er blitt varslet om at Tana-avtalen skal behandles av kongen i Statsråd i morgen.

– De har bestemt å behandle saken i Statsråd før Sametinget i det hele tatt har begynt behandlingen av saken i plenum. Jeg er blitt forsikret om at saken også skal behandles i Stortinget, men jeg synes det er riktig å informere sametingsrepresentantene om at regjeringen mener at saken skal behandles i morgen. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har forklart at det er fordi den finske regjeringen skal ha godtatt avtalen i dag, men disse opplysningene stemmer ikke med det vi har hørt av det finske Sametingets ordfører i dag.

Det fortalte sametingspresident Aili Keskitalo fra talerstolen til Sametingets plenum i dag.

Forventer at avtalen forkastes

Et enstemmig sameting forventer nå at Regjeringen eller Stortinget forkaster avtalen.

Inger Eline Eriksen

Inger Eline Eriksen

Foto: Pressebilde / Árja

Blant instansene som mener avtalen må forkastes er alle norske stortingsrepresentantene fra Finnmark, nordbenken i det finske parlamentet, alle partiene på Sametinget i Norge, Sametinget i Finland, de lokale forvaltningsorganisasjonene for Tanavassdraget, et enstemmig kommunestyre i Karasjok og Tana kommune.

– Det virker som om hele Finnmark er enige om å forkaste denne avtalen, sa Inger Eline Eriksen, som er Árjas sametingsrepresentant og saksordfører i denne saken, i dag under fremleggelsen av saken i plenum.

Hun sang også Tanabreddens ungdom sin sang «Vuoi, min Deatnu» (Å Tana, vår elv) fra talerstolen til Sametingets plenum.

Tverrpolitisk samstemt

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt

Foto: Robin Mortensen / NRK

Også regjeringspartiene Høyre og Framskrittspartiet stemte for å forkaste avtalen.

– Dette er en sak som virkelig har skapt engasjement. Fremskrittspartiet var sammen med Arbeiderpartiet med å sette saken på sakslista i fylkesutvalget, som resulterte i en enstemmig uttalelse. Uttalelsen fra en enstemmig finnmarksbenk viser at vi er tverrpolitisk samstemt i Finnmark om å skrote avtalen og reforhandle avtalen. Overenskomsten bør reforhandles eller sies opp, sa Frps sametingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt under behandlingen av saken i Sametinget.

Høyres sametingsrepresentant Ellen Kristina Saba vil sende vedtaket fra Sametinget til regjeringen allerede i kveld.

Korte nyheter

 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune
 • Áiggoše fas ruvkki Raarvihkii

  Raarvihkes áiggoše fas álggahit ruvkedoaimmaid. Joma gruver ja Bluelake Minerals áiggoše earret eará viežžat veaikki ruvkkes gos ii leat leamaš doaibma 1998 rájes.

  – Mis lea doaivva ásahit 115 bargosaji norggabeallái, ja 50 bargosaji ruoŧabeallái, dadjá Joma gruver stivrajođiheaddji Peter Hjort.

  Råmalmsilo i Joma Gruve i Røyrvik
  Foto: Anders Selliås