Et enstemmig Sameting ber Storting og regjering om å forkaste Tana-avtalen

Sametinget gjorde i dag et enstemmig vedtak om å be både Storting og regjering om å forkaste Tana-avtalen. Leder av NSR og sametingsrepresentant Beaska Niillas er fornøyd med enigheten.

Sametinget, sametingets plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er glad for at vi har fått et enstemmig Sameting med på å vrake avtalen. Det bør sende en veldig klar beskjed til Storting og Regjering, sier Beaska Niillas.

Bakgrunnen for Sametingets klare beskjed er stor misnøye om forhandlingsresultatet etter forhandlingene mellom Norge og Finland om reguleringen av fisket i Tanavassdraget.

Beaska Niillas

Beaska Niillas

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Avtalen er fullstendig uten legitimietet blant lokalbefolkningen, og det er en historisk enighet mellom rettighetshavere, Sameting, lokale forvlatningsorganisasjoner og Stortingsrepresentanter, både på norsk og finsk side, om at avtalen er uakseptabel, sier Beaska Niillas.

Varslet om at avtalen behandles i Statsråd i morgen

Sametinget er blitt varslet om at Tana-avtalen skal behandles av kongen i Statsråd i morgen.

– De har bestemt å behandle saken i Statsråd før Sametinget i det hele tatt har begynt behandlingen av saken i plenum. Jeg er blitt forsikret om at saken også skal behandles i Stortinget, men jeg synes det er riktig å informere sametingsrepresentantene om at regjeringen mener at saken skal behandles i morgen. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har forklart at det er fordi den finske regjeringen skal ha godtatt avtalen i dag, men disse opplysningene stemmer ikke med det vi har hørt av det finske Sametingets ordfører i dag.

Det fortalte sametingspresident Aili Keskitalo fra talerstolen til Sametingets plenum i dag.

Forventer at avtalen forkastes

Et enstemmig sameting forventer nå at Regjeringen eller Stortinget forkaster avtalen.

Inger Eline Eriksen

Inger Eline Eriksen

Foto: Pressebilde / Árja

Blant instansene som mener avtalen må forkastes er alle norske stortingsrepresentantene fra Finnmark, nordbenken i det finske parlamentet, alle partiene på Sametinget i Norge, Sametinget i Finland, de lokale forvaltningsorganisasjonene for Tanavassdraget, et enstemmig kommunestyre i Karasjok og Tana kommune.

– Det virker som om hele Finnmark er enige om å forkaste denne avtalen, sa Inger Eline Eriksen, som er Árjas sametingsrepresentant og saksordfører i denne saken, i dag under fremleggelsen av saken i plenum.

Hun sang også Tanabreddens ungdom sin sang «Vuoi, min Deatnu» (Å Tana, vår elv) fra talerstolen til Sametingets plenum.

Tverrpolitisk samstemt

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt

Foto: Robin Mortensen / NRK

Også regjeringspartiene Høyre og Framskrittspartiet stemte for å forkaste avtalen.

– Dette er en sak som virkelig har skapt engasjement. Fremskrittspartiet var sammen med Arbeiderpartiet med å sette saken på sakslista i fylkesutvalget, som resulterte i en enstemmig uttalelse. Uttalelsen fra en enstemmig finnmarksbenk viser at vi er tverrpolitisk samstemt i Finnmark om å skrote avtalen og reforhandle avtalen. Overenskomsten bør reforhandles eller sies opp, sa Frps sametingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt under behandlingen av saken i Sametinget.

Høyres sametingsrepresentant Ellen Kristina Saba vil sende vedtaket fra Sametinget til regjeringen allerede i kveld.