NRK Meny
Normal

Erstatninger blir en større del av inntekten

Her er tallene for de seks reinbeiteområdene i Finnmark.

Død rein

I en del distrikter utgjør rovvilterstatningen en stadig større del av inntekten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tallene i tabellene nedenfor er hentet fra Reindriftens ressursregnskap og totalregnskap. Dette gjelder reintall, dyr levert til slakteri, kjøttinntekter og direkte tilskudd. Disse publikasjonene utgis av Statens reindriftsforvaltning. Grunnlaget er hentet fra reindriftsutøvernes årlige meldinger.

Tall for omsøkt tap, erstattet og utbetalt rovdyrerstatning er hentet fra Fylkesmannen i Finnmark.

Kjøttinntekter, rovdyrerstatning og direkte tilskudd utgjør hoveddelen av inntektene for reindrifta i Finnmark. Som det framgår av tabellene nedenfor utgjør inntekter fra kjøtt mer enn halvparten og opp mot 70 prosent i Polmak/Varanger.

I Vest Finnmark utgjør kjøttinntekter under halvparten av totalinntekten i noen av områdene. Dette gjelder særlig for midtre og vestre sone. I østre sone er utgjør imidlertid kjøttinntektene over halvparten.

Øst Finnmark

Øst Finnmark er delt inn i tre reinbeiteområder. Polmak/Varanger, Karasjok øst og Karasjok vest.

Polmak/Varanger

 

2008

2009

2010

2011

2012

Reintall (antall)

24.885

27.325

28.078

27.212

23.776

Omsøkt tap (antall)

3598

4.715

3889

4.455

5.169

Erstattet (antall)

1734

1.455

2067

1659

2.437

Levert til slakter (antall)

15.837

9.525

14.766

18.889

17.651

 

 

 

 

 

 

Kjøttinntekter (kr)

27.738.000 (68%)

18.062.000 (56%)

23.280.000 (59%)

26.722.000 (70%)

20.931.000 (62%)

Rovdyrerstatning (kr) 

5.500.367 (14%)

4.963.284 (16%)

7.427.257 (19%)

5.910.702 (15%)

7.740.914 (22%)

Direkte tilskudd (kr)

7.480.000 (18%)

8.961.000 (28%)

8.974.000 (23%)

5.664.000 (15%)

5.188.000 (15%)

Totalt (kr)

40.718.367 (100%)

31.986.284 (100%)

39.681.257 (100%)

38.296.702 (100%)

33.559.914 (100%)

Karasjok øst

 

2008

2009

2010

2011

2012

Reintall

30.431

29.957

27.576

25.596

19.756

Omsøkt tap (antall)

5264

6445

8060

9072

10.344

Erstattet (antall)

1097

1504

1992

1841

1932

Levert til slakt (antall)

6.044

9.592

7.177

3.899

6.418

 

 

 

 

 

 

Kjøttinntekter (kr)

11.783.000 (58%)

16.238.000 (68%)

11.355.000 (50%)

7.274.000 (40%)

10.110.000 (55%)

Rovdyrerstatning (kr)

2.830.258 (14%)

4.624.667 (19%)

6.561.693 (29%)

6.605.693 (36%)

5.152.404 (28%)

Direkte tilskudd (kr)

5.630.000 (28%)

3.173.000 (13%)

4.919.000 (22%)

4.522.000 (25%)

2.968.000 (16%)

Totalt (kr)

20.243.258 (100%)

24.035.667 (100%)

22.835.693 (100%)

18.401.693 (100%)

18.230.404 (100%)

Karasjok vest

 

2008

2009

2010

2011

2012

Reintall

30.999

31.586

31.629

31.149

30.922

Omsøkt tap (antall)

7493

8.894

8230

9.844

9772

Erstattet (antall)

1680

1747

2803

2329

3161

Levert til slakteri (antall)

7.614

6.713

6.102

5.703

5.609

 

 

 

 

 

 

Kjøttinntekter (kr)

15.761.000 (60%)

13.182.000 (55%)

11.941.000 (44%)

 11.235.000 (46%)

 8.915.000 (41%)

Rovdyrerstatning (kr)

3.969.282 (15%)

5.083.717 (21%)

8.627.891 (32%)

7.210.589 (30%)

 7.965.434 (37%)

Direkte tilskudd (kr)

6.434.000 (25%)

5.761.000 (24%)

6.610.000 (24%)

 5.862.000 (24%)

 4.610.000(21%)

Totalt (kr)

26.164.282 (100%)

24.026.717 (100%)

 27.178.891 (100%)

 24.307.589 (100%)

 21.490.434 (100%)

Vest Finnmark

Vest Finnmark er delt inn i tre beiteområder. Kautokeino østre sone, Kautokeino midtre sone og Kautokeino vestre sone.

Kautokeino østre sone

 

2008

2009

2010

2011

2012

Reintall

27.283

28.367

30.981

32.682

30.810

Omsøkt tap (antall)

6219

6.965

7425

8121

11.060

Erstattet (antall)

1392

1.564

1332

1213

1267

Levert til slakteri (antall)

7.635

8.162

6.737

6.412

5.974

 

 

 

 

 

 

Kjøttinntekter (kr)

14.799.000 (63%)

15.176.000 (62%)

11.202.000 (54%)

9.968.000 (54%)

8.326.000 (58%)

Rovdyrerstatning (kr)

3.248.918 (14%)

3.867.970 (16%)

3.489.992 (17%)

3.452.763 (19%)

2.725.583 (19%)

Direkte tilskudd (kr)

5.398.000 (23%)

5.262.000 (22%)

5.985.000 (29%)

4.873.000 (27%)

3.202.000 (22%)

Totalt

23.445.918(100%)

24.305.970 (100%)

20.676.992 (100%)

18.293.763 (100%)

14.253.583 (100%)

Kautokeino midtre sone

 

2008

2009

2010

2011

2012

Reintall

41.306

40.485

37.550

41.805

41.471

Omsøkt tap (antall)

11.265

12.048

12.620

13.476

13.604

Erstattet (antall)

2481

2473

2132

1697

2193

Levert til slakteri (antall)

7.919

10.707

13.306

6.148

6.967

 

 

 

 

 

 

Kjøttinntekter (kr)

14.491.000 (53%)

19.492.000 (63%)

17.841.000 (55%)

10.651.000 (43%)

10.147.000 (47%)

Rovdyrerstatning (kr)

5.670.328(21%)

4.596.931 (15%)

5.722.915 (18%)

4.794.790 (20%)

4.635.678 (21%)

Direkte tilskudd (kr)

7.290.000 (27%)

6.899.000 (22%)

8.823.000 (27%)

9.109.000 (37%)

6.877.000 (32%)

Totalt (kr)

27.451.328 (100%)

30.987.931 (100%)

32.386.915 (100%)

24.554.790 (100%)

21.659.678 (100%)

Kautokeino vestre sone

 

2008

2009

2010

2011

2012

Reintall

27.420

29.696

29.426

32.568

32.811

Omsøkt tap (antall)

7-563

8137

7544

10.482

11.987

Erstattet (antall)

1964

1713

1268

1512

2767

Levert til slakteri

6.833

6.722

10.785

5.924

6.488

 

 

 

 

 

 

Kjøttinntekter (kr)

12.677.000 (56%)

11.275.000 (58%)

14.020.000 (64%)

8.647.000 (49%)

8.569.000 (48%)

Rovdyrerstatning (kr)

4.771.390 (21%)

3.915.023 (20%)

3.269.828 (15%)

4.851.537 (27,5%)

6.595.172 (37%)

Direkte tilskudd (kr)

5.174.000 (23%)

4.184.000 (22%)

4.689.000 (21%)

4.162.000 (24%)

2.686.000 (15%)

Totalt (kr)

22.622.390 (100%)

19.374.023 (100%)

21.978.828 (100%)

17.660.537 (100%)

17.850.172 (100%)