Normal

Statsministerkandidat Erna vil ikke øke Sametingets innflytelse

– Sametinget må vise mer imøtekommenhet mot resten av samfunnet, sier Solberg i intervju med NRK Sápmi.

Erna Solberg

Høyre-leder Erna Solberg.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Høyres statsministerkandidat mener der det er «kryssende interesser mellom Sametinget og resten av befolkningen», så skal ikke det folkevalgte organets innflytelse øke.

– Tar for lang tid

Solberg sier bakgrunnen for noen av konfliktene i Finnmark kan komme av ulike planprosesser Sametinget er involvert i.

– Det er viktig at Sametinget tenker igjennom hvilke prosesser man selv har for å bidra til at det ikke blir den type konflikt, sier hun.

I 2009 fikk Sametinget innsigelsesmyndighet (ekstern lenke) i alle arealplaner «som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse» (se faktaboks).

– Jeg vet at innen en del plansaker så føler man at Sametinget bidrar ekstra til at alt tar for lang tid. Der tenker jeg at Sametinget selv kunne ha vist litt mer imøtekommenhet mot resten av samfunnet, og sørget for at beslutninger og prosessene kom raskere, sier Erna Solberg til NRK.

Ifølge kommentarene fra Miljøverndepartementet til plan- og bygningsloven som trådte i kraft 2009, kan Sametinget selv avgjøre om det skal fremmes innsigelser på bakgrunn av at en plan får «vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse».

(Artikkelen fortsetter under videoen)

NRK Sápmis Thor Thrane intervjuer Høyre-leder Erna Solberg.

Intervju med Erna Solberg

Rettigheter innen språk og kultur

Erna Solberg er imidlertid klar på at Sametinget skal ha innflytelse på saker som er viktig for samene.

– Jeg er veldig opptatt av at Sametinget har rettigheter til viktige områder for den samiske befolkningen; språk- og kulturutvikling, og en del av den tradisjonelle næringsutviklingen, og å være et organ slik at samene blir hørt i storsamfunnet, sier hun.

Solberg sier konsultasjonsordningen for Sametinget var en viktig oppfølging av Norges internasjonale forpliktelser overfor urfolk. Dette er noe hun ønsker å utvikle videre.

Snakker gjerne om penger

I et intervju nylig med NRK sa Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg at Sametinget har fått økte rammer etter dialog med regjeringen . Også i framtida vil det bli kontakt om penger.

– Vi setter oss gjerne ned med Sametinget for å diskutere hvordan vi skal få enda bedre dialog, sa Stoltenberg.

Ap-ledelsen: Stoltenberg, Pedersen og Johansen

Ap-ledelsen: Stoltenberg, Pedersen og Johansen på landsmøte i april.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Erna Solberg åpner også døra for budsjettsamtaler med Sametinget.

– Jeg ser ikke noe grunn til at man ikke konsulterer om det, men det er klart at hele statsbudsjettprosessen er ofte en litt hemmeligere prosess enn andre prosesser rundt politiske beslutninger, sier hun.

Det var forøvrig Erna Solberg som innførte konsultasjonsordningen mellom statlige myndigheter og Sametinget. Da var hun «sameminister» i Bondevik-regjeringen.

Solberg vil ikke love mer penger til Sametingets oppgaver hvis Høyre kommer inn i regjeringskontorene etter høstens valg.

Intervju med Erna Solberg

NRK Sápmi intervjuer Erna Solberg.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi skal sørge for at vi stimulerer til at samiske barn får god opplæring innenfor de samiske områdene, men også til barn som bor andre steder, sier hun.

Solberg mener det er naturlig at regjeringen har samtaler og konsultasjoner rundt rammene for Sametingets egen aktivitet og budsjettet det har til disse.

– Men det er viktig å si at man ikke er nødt til å bli enige i en konsultasjonsordning. Det er ingen som har fribillett inn i statsbudsjettet, sier hun.