Erna: – Andre oppgaver da enn nå

Statsminister Erna Solberg mener Norge bør få færre kommuner fordi de lokale tjenestene blir stadig mer kompliserte.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg mener de lokale tjeneste i Norge viser at kommunene bør slås sammen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Valglogo

Det er ikke Senterpartiets Marit Arnstad enig i.

– Tjenestene er like bra i små som i store kommuner, sa hun under VGs politiske debatt tidligere i dag.

Solberg ville ikke tallfeste hvor mange færre enn dagens 428 kommuner Norge bør ha i fremtiden, men konstanterte at antallet bør forminskes.

– Kommunene har helt andre oppgaver enn da vi fastsatte det kommunekartet vi har i dag, sa hun.

Statsministeren viste til at kommunene i dag må ha mer spesialiserte tjenester innen helse og omsorg enn tidligere, noe som gjør sammenslåinger nødvendig.

Men Arnstad viser til at små kommuner scorer like godt som store når befolkningen blir bedt om å vurdere tjenestene som tilbys. Det gjelder ikke minst kommunenes viktigste oppgaver som eldreomsorg og grunnskole, fremholdt hun.

– Det løser de små og mellomstore kommunene best i dag. Å slå dem sammen vil kunne bety sentralisering av de grunnleggende velferdsoppgavene. Det ville være veldig uheldig, slo Sps stortingsrepresentant fast.

Fire ordførere sammen

Tiden vil vise om noen av disse i fremtiden må kjempe om ordførerklubba i en felles storkommune.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Stor skepsis

NRK Sápmi har iløpet av sommeren skrevet flere artikler om hvordan utfallet ved eventuelle kommunesammenslåinger i Sápmi kan bli. I august møttes Kautokeino, Loppa, Kvænangen og Alta for å sammen se på mulighetene for å slå seg sammen. Allikevel innrømte samtlige ordførere at de var skeptiske.

– Hvis jeg skal spå i kortene et år frem i tid, sitter ordføreren i kommunen vår alene med ordførerklubba fremover, uttalte Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta den gang.

For selv om de fire kommunene to dager til ende satt i det historiske kommunestyremøtet for å diskutere fordeler og ulemper ved sammenslåing, er det langt ifra sikkert at en sammenslåing blir reelt.

– Vi har sagt at vi også ønsker utredning med Karasjok kommune for å se på det samiske perspektivet i storkommunen. Det er viktig for oss, mener Hætta.

Han er nemlig bekymret for at det samiske i en eventuell storkommune vil bli nedprioritert både sosialt og økonomisk. Det er noe han som sittende ordfører ikke kan finne seg i.

– Det er derfor den største ulempen ved en eventuell sammenslåing.

Tidligere i år uttalte Erna Solberg at hun ikke vil svare på om hun kommer til å bruke tvang om kommuner ikke ønsker å slå seg sammen med hverandre. Under dagens VG-debatt sa hun følgende:

– Stortinget må ha mulighet til å skjære gjennom hvis for eksempel tre av fire kommuner ikke får med seg en fjerde kommune på sammenslåing.