Erling Persen

Erling Persen er 8. kandidat på lista til Nordkalottfolket i valgkrets 3.

Han er født 3. september 1965. Lærer. Bosatt i Alta.

I kommunen var 778 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Erling Persen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

182 925

0

62 421

2007

173 303

0

63 822