Normal

Eriksen kuppet ut av Sametinget

Frp-nestor vraket i elektrnonisk avstemning.

Hans Eriksen

Hans J. Eriksens (77) dager i toppen av samepolitikken kan se ut til å være talte.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hans J. Eriksen (77) var nominasjonskomiteens førstekandidat i Fremskrittspartiets liste i Østre valgkrets.

Han ble imidlertid kuppet av Berlevåg Frps toppkandidat Jan Arnulf Andersen i en avstemning som ble foretatt elektronisk. Eriksen er i inneværende periode en av de tre Frp-representantene på Sametinget.

Frp fikk inn èn representant fra Østre valgkrets i sametingsvalget 2009. Under nominasjonen nylig havnet den samepolitiske veteranen Hans J. Eriksen på andre plass på lista , og dermed ser det ut til at han må ta farvel med samepolitikken på dette nivået.

– Det var gledelig at Finnmark Frps styre hadde gjennominert meg på førsteplass. Men det er kritikkverdig nominasjonsprosessen foregår elektronisk og uten debatt. Det er formennene i lokallagene som stemmer frem listen, og Berlevåg Frps liste blir stilt opp mot listen fra fylkeslagets, og førstnevnte vinner fram, sier Hans J. Eriksen til avisa Ságat .

Lang fartstid i politikken

Hans Johannes Andreas Eriksen er en norsk samisk politiker, som representerer Fremskrittspartiet. Han er valgt inn på Sametinget for perioden 2009-13, der han er medlem av i oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen.

Eriksen har bakgrunn som lærer, og har en bred bakgrunn fra skoleverket. Han har fire barn.

Hans Eriksen

Hans J. Eriksen (Frp).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Siden 1970-tallet har han også hatt ulike verv innen politikken. Han var regjeringsoppnevnt formann i Samisk Utdanningsråd fra 1976 til 1983, og satt i samme periode i Karasjok kommunestyre (1976-79), og i Finnmark fylkesskolestyre for Arbeiderpartiet.

Han var medlem av Norsk Sameråd fram til dette ble erstattet av Sametinget i 1989, og har vært formann i Samenes Landsforbund i til sammen ti år. Fra 2000 til 2003 var han fylkestingsrepresentant i Finnmark for Frp, og fra 2006 til 2009 vararepresentant i Stortinget. Fra 2000 til 2007 satt han i kommunestyret i Tana.

– Jeg er redd denne prosessen fører til at vi ikke får inn noen fra Frp i denne valgkretsen. Vi er i en valgkrets hvor AP og NSR står sterkt. Jeg vet også at de fleste velgerne er i de samiske kommunene, sier Eriksen til Ságat.