NRK Meny
Normal

– Sámi váldobáikkit dehálačča giela ceavzimii

Go sápmelaččat fárrejit eret guovddáš sámi guovlluin, de čuohcá dat sámegillii oppalohkái, dadjá gielladutki. Jus sámegiella hedjona ja vátnu, de hedjonahttá dat maid sin giela geat leat juo fárren eret.

Samiske læremidler, stensiler

Illustrašuvdnagovva: Sámi mánáid gielladilli olggobealde guovddáš sámi báikkiid lea dehálaš boahtteáiggi gielladillái, dadjá dutki.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Øystein Vangsnes

Gielladutki Øystein Vangsnes.

Foto: Lars Nes

– Go sámegielhállit fárrejit eret guovddáš sámi báikkiin gávpogiidda gos sámegiella ii leat nu nanus, de lea sin mánáid giellafálaldat erenoamáš dehálaš. Ii leat dušše njálmmálaš giellahárjehallan mas dás lea sáhka, muhto maiddái čálalaš sámegiel oahppu lea dehálaš vai sii ohppet giela vuđolaččat, dadjá Øystein Vangsnes.

NRK Sápmi lea maŋimuš áigge muitalan olu das mo olbmot fárrejit eret sámi suohkaniin iešguđetge sivaid dihte. Vangsnes lea maid vuohtán ahte olbmot leat fárregoahtán guovddáš guovlluide, nu movt stuorát gávpogiidda.

Váikkuha buot sápmelaččaid

Øystein Vangsnes guhte lea gielladutki Romssa universitehtas, dadjá ahte sámi váldobáikkit leat giellaguoddit. Jus sámegiella doppe hedjona ja vátnu, de hedjonahttá dat maid sin giela geat leat fárren eret. Ja jus sin giella hedjona, de dat čuohcá ollislaččat sámegillii.

Gávpogiid ovddasvástádus

Buot suohkanat berrejit váldit dán duođalažžan. Son ávžžuha erenoamážit stuorra gávpogiid láhččit dili vai sámegielagat ožžot doarvái buori oahpahusa ja eará almmolaš bálvalusaid sámegillii.

– Jus eretfárren guovddáš sámi báikkiin lea stuoris, de lea várra ahte giella šaddá rašes dillái, erenoamážit jus gávpogat gos dárogiella lea eanetlogus, ii nagot doarvái bures dustet sámi mánáid gielladárbbu, dadjá dutki.