Krangler om en gigantisk urfolksskatt verdt mange milliarder

Krigsskipet «San Jose» ble senket på 1700-tallet. Om bord ligger svimlende verdier.

Bilde av skipsvraket San Jose på havbunnen utenfor Columbia

Kanoner fra "San Jose" funnet sammen med skipsvraket utenfor kysten av Columbia. Skipet var lastet med gull og edelstener ment for det spanske kongehuset.

Foto: Ministerio de Cultura, Columbia

En enorm samling av gull, edelstener og edelt metall ble på 1700-tallet ranet fra de spanske koloniene i Sør-Amerika, og skulle fraktes til det spanske kongehuset.

Krigsskipet «San Jose» ble imidlertid angrepet og senket av britiske krigsskip utenfor kysten av nåværende Columbia.

Verdien på lasten er på svimlende 140 milliarder kroner.

Nå krangler FN, Spania, Columbia og bergingsselskaper om hvem som egentlig eier urfolkenes gigantiske gullskatt.

Alle hevder at de eier verdiene om bord på skipsvraket.

Forrige uke offentliggjorde en amerikansk forskningsstiftelse, The Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), nye detaljer fra funnet av det spanske skatteskipet. WHOI har hjulpet columbianske myndigheter i å finne og identifisere vraket.

– Viktig for å forstå europeisk historie

– Funnet er historisk og kulturelt viktig for columbianske myndigheter og folk. Skipets skatter kan fortelle mer om Europas økonomiske, sosiale og politiske forhold på 1700-tallet, skriver WHOI i en uttalelse.

Oljemaleri av slaget ved Cartagena av Samuel Scott (1772)

Samuel Scotts maleri av senkingen av San Jose 8. juni 1708, i møte med den britiske flåten.

Mellom 1500- og 1700-tallet var det spanske riket verdens største imperium, med en rekke kolonier. På havbunnen rundt omkring på verdenshavene ligger det spanske skipsvrak med store verdier fra koloniene.

Dersom Spania vinner denne saken, kan landet ha sikret seg retten også til andre gullskatter i framtiden.

Frykter salg av gullskatten

Spanske myndigheter bygger sitt krav på reglene i FNs havrettskonvensjon (havets grunnlov, journ.anm.). Problemet er at Columbia aldri har signert havrettskonvensjonen.

Bergingsselskapet «Sea Search Armada» (SSA) hiver seg også inn i kampen om gullet. De hevder at selskapet fant vraket av «San Jose» på havbunnen allerede i 1982.

Nå anklager SSA Columbia for å bryte tidligere avtaler som ga selskapet rett til store deler av verdiene om bord i vraket.

Auron Tare leder UNESCOs avdeling for undersjøisk kulturvern. Tare frykter konflikten vil medføre at den enorme skatten splittes opp og legges ut for salg.

– Skattene tilhørte urfolkene i Amerika

– Kommersielt salg av gjenstander og skatter fra skipet vil ødelegge en viktig del av verdens kulturarv, sier Tare til teleSUR.

Charles Dean Beeker

Charles Dean Beeker, leder ved Center of Underwater Science ved Universitet i Universitetet i Indiana (USA) mener gullskatten er tatt fra urfolk i Amerika.

Foto: School of Public Health, Bloomington

Forsker Charles Beeker understreker at skatten i utgangspunktet tilhører urfolkene i Amerika.

Beeker leder Center for Underwater Science ved universitetet i Indiana (USA). Han har hjulpet de columbianske myndighetene med å lage planer for hvordan skipsvrak i columbiansk farvann skal behandles.

– Verdiene om bord San Jose stammer fra koloniseringen av Amerika. Alle disse skattene er tatt fra urfolkene i Sør-Amerika, uttalte Becker til National Geographic i 2015, da funnet ble kjent for første gang.

Hvem som eier skatten er på ingen måte avklart, og må trolig avgjøres av domstoler i årene som kommer.

Så langt har ingen representanter for urfolkene i datidens spanske kolonier krevd rettigheter til skatten.