Hopp til innhold

– Vi har funnet den beste søkeren

Sametingets to største partier enige om direktørjobben. 

Marianne Balto
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsrådet innstiller bare en av søkerne til jobben. Visepresident Marianne Balto (Ap) ønsker ikke å si noe om dette betyr at de øvrige søkerne ikke oppfylte kravene.

– Vi har vurdert kandidatene i forhold til kriteriene vi satte og kommet fram til at vi fremmer innstilling med bare en kandidat, sier Balto.

GULDAL: Fjellheim ođđa direktevra

– Sterk kandidat

Visepresident har ledet ansettelsesprossen, og forklarer hvorfor nettopp Fjellheim blir innstilt.

– Han er en sterk kandidat. Høy kompetanse og bakgrunn i forhold til arbeidet han har utført tidligere. I tillegg er de personlige egenskapene hans lagt til grunn.

Balto vil ikke si noe om prosessen som førte til dagens innstilling.

– Etter en samlet vurdering kom vi fram til at Rune er den Sametinget søker etter. 

NSR enig

Randi Skum

Randi Skum (NSR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Randi Skum synes innstillingen fra sametingsrådet er bra.

– Det var mange gode kandidater, men det er gjort en vurdering sett opp mot stillingen som direktør og da kommet fram til at Fjellheim må innstilles. 

NSR vil ikke be om at det fremmes ytterligere en kandidat til direktørjobben når plenum skal ansette direktør.

Uproblematiske uttalelser

Under et seminar om selvbestemmelse sa den kommende direktøren at Sametinget har liten makt i forhold til økonomi og selvbestemmelse.

Visepresident Balto synes dette er uproblematisk.

– Det er ingen ting i veien for at direktøren bringer ut sine tanker. Vi har i ansettelsesprosessen vært innstilt på å finne en kandidat som er offensiv og som klarer å kommunisere med både rådet og samfunnet generelt.

NSR-bakgrunn

Rune Fjellheim har vært tillitsvalgt i Norske Samers Riksforbunds lokallag i Oslo. For visepresidenten fra Arbeiderpartiet, som også har NSR-bakgrunn, er dette greit.

– De fleste kandidatene i det samiske samfunnet har vært aktive mennesker i ulike deler av samfunnet. Dette er et fortrinn, sier Balto. 

Ja til gammel kollega

Hans Arild Holmestrand er leder i lokallaget til Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Sametinget. Han har representert de ansattes organisasjoner i prosessen.

Hans Arild Holmestrand

Hans Arild Holmestrand.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

For han er det greit at en tidligere kollega nå blir sjefen deres.

– Det er noen år siden han jobbet her, og blir spennende når han kommer tilbake til Sametinget.

Holmestrand sier Fjellheim på ingen måte har hatt noen fortrinn fordi han har jobbet tidligere ved tinget.

– Det var helt tydelig at han var den beste søkeren til stillingen. Vi har hatt en nær dialog og et inkluderende samarbeid med sametingsrådet, og vi er enig i innstillingen, sier Holmestrand til NRK Sámi Radio.

 

Korte nyheter