Enighet om ny reindriftsavtale

Avtalen prioriterer tiltak som skal gi økt slakting og omsetting av reinkjøtt.

Leder i NRL Ellinor Marita Jåma og Staten sin forhandlingsleder Anne Mari Glosli

Leder i NRL Ellinor Marita Jåma og Staten sin forhandlingsleder Anne Mari Glosli undertegnet i går reindriftsavtalen for 2016-2017

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble i går enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2016 - 30.06.2017.

Det melder Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Avtalepartene har sett det som viktig at Reindriftsavtalen 2016/2017 særlig prioriterer tiltak som kan føre til økt slakting og omsetning av reinkjøtt.

Glad

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale

Foto: Mads Nygård / NRK

– Jeg er glad for at det er enighet om ny reindriftsavtale. Den gir grunnlag for en positiv utvikling og økt inntjening for den enkelte reineier, og legger bedre til rette for de som har reindrift som hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2016/2017 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringa på i alt 114,5 millioner kroner. Dette er en økning på 1,5 millionar kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Økt kalveslaktetilskudd

Kalveslaktetilskuddet øker fra 400 kroner per kalv til 475 kroner per kalv.

«En stimulering til at en større del av kjøttproduksjonen foregår på kalv er ressursøkonomisk formålstjenlig. Uttak av kalv reduserer presset på vinterbeitene, og reduserer tapene i løpet av vinteren. Økt uttak av kalv medvirker også til økt produktivitet fordi tilveksten på kalv er større enn tilveksten på større dyr» skriver Landbruks- og matdepartementet i pressemeldingen.