NRK Meny
Normal

Enighet mellom reindriften og staten

Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruk- og matdepartementet skrev i går kveld under på en ny reindriftsavtale for det kommende året.

Ellinor Marita Jåma, Marianne Fjørtoft Hesselberg,

Her skrives avtalen under av Norske Reindriftsamers Landsforbunds leder Ellinor Marita Jåma og representant for Landbruk- og matdepartementet Anne Marie Glosli

Foto: Landbruks- og matdepartementet

I midten av februar mottok Norske Reindriftsamers Landsforbund tilbud om en ny reindriftsavtale fra Staten ved Landbruk- og matdepartementet.

NRL krevde 143.5 millioner kroner, mens LMD tilbø 114.5 millioner kroner. Totalt endte sluttsummen på 118,6 millioner kroner.

– Jeg er glad for at det er enighet om ny reindriftsavtale. Avtalen prioriterer tiltak som skal gi økning i omsetning og slakting av reinkjøtt. Det gir grunnlag for en positiv utvikling og økt inntjening for den enkelte reineier, skriver landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra departementet.

– Lærlingeordningen sikret

Reindriftsavtalen fremforhandles årlig av Norske Reindriftssamers Landsforbund og Staten ved Landbruks- og matdepartementet.

– Etter en intens dag i går, så kom vi i mål. Det som har vært viktig for lokallagene er å få økt distriktstilskudd. Det som har vært avgjørende for å komme til enighet angående avtalen er at lærlingeordningen sikres, sier NRL-leder Ellinor Jåma.

Hun opplyser om at NRL har gjort sterke prioriteringer, og at gjennom de kravene de har stilt så synliggjør de behovene de har.

– Vi har prioritert innenfor der vi ser det er mulighet for å få gjennomslag for denne avtalen, og vi har nå lagt frem for staten for hva som er viktig for fremtiden.

Årlige forhandlinger

Avtalen omhandler også ordninger med støtte til utviklingstiltak, forskning og formål av generell betydning for reindrift og samisk kultur.

Med bakgrunn i de aktuelle utfordringene i reindriftsnæringen er de ulike virkemidlene gjenstand for en fortløpende vurdering.

Reindriftsavtalen, og derigjennom de økonomiske virkemidlene, er sammen med reindriftsloven de viktigste redskapene for å følge opp målene og retningslinjene i reindriftspolitikken.

Avtalen omfatter ulike ordninger med direkte støtte til siidaandeler og distrikt, tilskudd til investeringer i tiltak som gjerder, slakteanlegg, gjeterhytter med mer.