Store endringer i Sametingsrådet

Henrik Olsen får ansvar for mindre fornorskning, når det nå blir et eget politisk felt i Sametingsrådet. Også andre ansvarsoppgaver er fordelt.

Sametingsrådet gjør endringer når det gjelder ansvarsområder. Nytt ansvarsområde blir fornorskning:

Sist fredag fikk NRK Sápmi informasjon om at Sametingsrådet prioriterer «mindre fornorskning» som et eget politisk felt. Under en pressekonferanse i dag bekreftet Henrik Olsen og Aili Keskitalo at det er han som får det ansvaret.

– Det å få fokus på hva fornorskningen har betydd, og hvilke konsekvenser det har for samfunnet i dag, det blir min oppgave, forteller Henrik Olsen.

Samtidig påpeker han at han ikke skal bedrive tilbakeskuende politikk, men heller finne ut av hvorfor ting har blitt som det har blitt.

Les om de andre endringene som er gjort lenger ned i saken!

– Neste skritt nå er hvordan vi kan snu et negativt felt, fornorskningen, til noe positivt, skyter Keskitalo inn.

Henrik Olsen

Henrik Olsen får ansvar for å sette fokus på fornorskning, og hvordan den kan minskes.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Lang tid

Ifølge Olsen er det nye ansvarsområdet en oppfølging av det plenum ønsker. Han kommer til å sette fokus på mangelen på uttrykk for det samiske, deriblant også lærebøker og lærere. Olsen understreker samtidig at han ser en optimisme blant samene knyttet til fremtiden for den samiske kulturen.

– Vi må nå ta et krafttak og sette fokus på hva som skal bli gjort fremover.

– Har dette nye, politiske feltet et tidsperspektiv?

– Det vil ta lang tid å bli ferdig. Nå må vi finne ut av hva som er konsekvensene i dag, og hvordan vi kan stake kurs for fremtiden.

Andre endringer i sametingsrådet

Slik ser de nye nye ansvarsområdene ut:

  • Sametingspresident Aili Keskitalo får saksområde rettigheter, internasjonale saker, språk og likestilling.
  • Henrik Olsen får ansvar for kultur og helse, med fokus på mindre fornorskning.
  • Ann-Mari Thomassen får saksområde budsjett, regionalpolitikk og duodji.
  • Thomas Åhrén har blitt tildelt areal, kulturminner, miljø, høyere utdanning og forskning
  • Silje Karine Muotka får ansvar for kunnskap og næring, da også inkludert reindrift.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Kunstnere i Kautokeino møter Sametingsrådet

Sametingsrådet møtte kunstnerne i Kunstnerkollektivet i Kautokeino før pressekonferansen i formiddag.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Stanger i motvind

Ifølge Sametingsrådet har de ikke lyktes med å skape forståelse for viktigheten av å løfte samiske kulturinstitusjoner.

– Vi stanger i motvind, sier Olsen.

– På hvilke punkter har dere ikke klart å gjennomføre, som fører til endringene dere nå gjør?

– Det er en del utfordringer som ikke bare er opp til oss. Men, det er vår jobb å selge saken inn til omverdenen, avslutter Olsen.