Hopp til innhold

Endelig vei til Náranaš

Kautokeino kommunestyre har endelig klart å vedta avtalen med mineralselskapene, og nå skal det bygges vei til Náranaš.

Steinbruddet i Náranaš
Foto: Åse Pulk / NRK

I Kautokeino har man i årevis kjempet for en vei til Náranašfeltet, slik at det blir lettere å frakte naturstein vekk fra stedet.

I går vedtok kommunestyret avtalen med mineralselskapene.

Byggestart neste år

Náranašstein

Náranašstein

Foto: Åse Pulk / NRK

Ordfører Klemet Erland Hætta tror på snarlig byggestart. Det er i Gaskabeaivárri, omlag tre mil nord for Kautokeino, at Mineralutvikling AS tar ut den grønne natursteinen.

Kommunen bestemte allerede i 2002 at det skulle bygges ordentlig vei til feltet, og har siden jobbet med blant annet finansiering, ekspropriering og veiavtale.

Lån og garantier

Kommunestyret tar ansvar for et lån på ni millioner kroner, mens Mineralutvikling AS og Fuxite AS i avtalen garanterer for 15 arbeidsplasser. Disse kommer i tillegg til arbeidsplassene på selve feltet.

Det betyr at kommunen som sliter med stor arbeidsledighet, nå får flere i arbeid.

Ikke alle glade for vei

Avtalen ble vedtatt i kommunestyret torsdag mot fem stemmer, Flyttsamelista og Arbeiderpartiet stemte imot avtalen.

Flyttsamelista sin representant Anders S. Buljo er slett ikke glad for vedtaket. Han har stemt imot avtalen både i formannskapet og i kommunestyret, for han synes ikke det er riktig at kommunen finansierer vei for private bedrifter.

Korte nyheter

 • Nye muligheter for å oversette mellom samiske språk

  Nå kan du oversette mellom seks samiske språk, samt fra samisk til engelsk og norsk, og motsatt. Oversettelsesprogrammet tar for seg nord-, lule-, sør-, enare- og skoltesamiske språk.

  University of Tartu Institute of Computer Science har gjort det mulig. Oversettelsesmotoren støtter 23 finsk-ugriske språk, og er tilgjengelig for alle.

  Loga sámegillii.

  Skjermbilde av TartuNLP maskinoversettelsesprogram.
  Grafikk: Tartu universitet
 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk