Endelig unnabakke for pitesamene

-Vi har gått i oppoverbakke, nå er det på tide at vi kan gå i unnabakke, uttaler leder i Pitesamisk forening Finn Strand etter ansettelsen av rådgiver for museumssatsingen i pitesamisk område i Nordland.

Den gamle lensmannsgården i Beiarn som er blitt pitesamisk senter
Foto: Harrieth Aira/NRK

Strand har, sammen med de andre entusiastiske pitesamene i Bájdar/Beiarn i Nordland, arbeidet i mange år med å få anseelse for pitesamisk kultur og språk, og gleder seg over at de endelig skal få museumssatsingen i gang.

Ansettelse
I forbindelse med etablering av samisk museumsvirksomhet i pitesamisk område er Elin Anita Sivertsen fra Bájdar/Beiarn tilbudt stillingen som rådgiver. Sivertsen er oppvokst, og har sine røtter i det pitesamiske miljøet.

Elin Anita Sivertsen
Foto: Privat

Hun er nå i ferd med å fullføre mastergrad i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, og regner med å få tiltre stillingen i august.

Aslaug Kleppe Lyngra fra Tromsø er reserve til stillingen. Det var 4 søkere til stillingen.

Det er det lulesamiske senteret Árran som får arbeidsgiveransvaret, mens kontorsted for museumsrådgiveren blir ved det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe i Beiarn.

Opprusting

Nordland fylkeskommune og Sametinget har til sammen bevilget 900.000 kroner til opprusting og restaurering av Duoddara Ráfe, og Finn Strand regner med at det arbeidet kan igangsettes på ettersommeren.