Endelig samisklærer

Kjøpsvik i Tysfjord har endelig fått samisklærer og for første gang på mange år får elever samisk på skolen. Det gir en kraftig økning på antallet lulesamiske elever i hele landet. Forrige skoleår var det 104 elever i hele Norge som valgte lulesamisk på grunnskolen. Antallet vil øke med rundt 15 prosent ved å innføre lulesamisk i Kjøpsvik-skolen.