NRK Meny
Normal

– Indre Salten er et godt alternativ

Vekst og utvikling, samt samisk språk og kultur står sentralt i en storkommune der Fauske peker seg ut som kommunesenter.

Det var veldig god stemning rundt at Indre Salten fremstår som et godt alternativ for de fem ordføre

Det var veldig god stemning rundt at Indre Salten fremstår som et godt alternativ for de fem ordførerne Tor Asgeir Johansen (Tysfjord), Lars Evjenth (Sørfold), Jørn Stene (Fauske), Rune Berg (Saltdal) og Jan-Folke Sandnes (Hamarøy).

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Gårdagens møte mellom de fem kommunene Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Fauske og Saltdal brakte fram et forslag til en intensjonsavtale for sammenslåing av de nevnte kommuner. Samtlige fem ordførere betegner dette som et godt alternativ.

Les om forslaget her: Forslag til intensjonsavtale Indre salten

Forslaget til intensjonsavtalen
Foto: Simon Piera Paulsen / NRKI

Indre Salten blir da ett av alternativene innbyggerne i de fem kommunene skal stemme over når det inviteres til veiledende folkeavstemming i samtlige kommuner 29. mai.

Vekst og utvikling

Intensjonsavtalen legger vekt på at den nye kommunen skal være en motor for vekst og utvikling i hele Indre Salten, og at innbyggerne sikres gode tjenester. De viktigste målene er å arbeide for befolkningsvekst ved hjelp av å tilrettelegge for offensiv næringsutvikling som er basert på videreutvikling av eksisterende næringsliv, samt etablering av ny virksomhet.

Sørfolds ordfører Lars Evjenth var vert under gårdagens pressekonferanse på Kobbelv vertshus der ordførere og rådmenn fra de fem kommune var samlet.

Ordfører i Sørfold Lars Evjenth

Ordfører i Sørfold Lars Evjenth

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Slår vi sammen disse kommunene kan det hende vi står sterkere til å møte fremtiden enn om vi står hver for oss. Den demografiske utviklingen er kanskje en av de store utfordringene. Befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet er veldig sterkt vektlagt, og går som en rød tråd gjennom dokumentet.

Les: Vil stå på egne bein

Samisk viktig

Evjenth nevner også at et av hovedmålene i dokumentet er at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal styrkes i den nye kommunen.

– Denne kommunen skal også styrke samisk språk, kulturliv og samfunnsliv. Det er også lagt som ett av hovedmålene i forhold til den nye kommunen.

Inn i varmen

Ordfører Tor Asgeir Johansen er glad for at hans kommune Tysfjord er tatt inn i varmen, og får være med en slik koalisjon.

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen er glad for å være i varmen sammen med de andre kommunene.

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen er glad for å være i varmen sammen med de andre.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi ble tatt inn i varmen, og det er jeg glad for. Jeg har vært veldig åpen på at vi har to muligheter videre. Som alle vet går jo kommunestyrevedtaket på at Tysfjord går både nordover og sørover. Det er på en måte naturlig skille med fjorden der hvor den naturlige tilhørigheten er. Dette kan innebære at det ligger en deling av fjorden her, og det blir også ett av alternativene 29. mai når vi har rådgivende folkeavstemning. Dette er et godt grunnlag for å danne en ny kommune.

Les også: Kommunereformen i Nord-Salten: –Vi har tre alternativer

Ordførere og rådmenn fra de fem kommunene har jobbet fram et forslag til intensjonsavtale for samme

Ordførere og rådmenn fra de fem kommunene har jobbet fram et forslag til intensjonsavtale for å slå seg sammen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kommunesenter

Kommunesenteret blir Fauske, og det legges opp til at det skal være servicekontor i eksisterende rådhus i de ulike kommunene. Det legges også vekt på at den politiske styringen blir etter formannskapsmodellen.

Og av årlige inntekter er det stipulert til 1,6 milliarder kroner som da den nye kommunen skal forvalte. Den nye kommunen vil få rundt 21.000 innbyggere.