En person pågrepet etter reinmassakre

Politiet har siktet og pågrepet en mannsperson etter reinmassakren i Porsanger, der 15 simler ble funnet skutt. Vedkommende sitter nå i politiavhør.

Skutt rein i Porsanger

En av de skutte simlene med hull i siden etter kula som har gått inn.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Vestfinnmark politidistrikt ved Reinpolitiet, pågrep nylig mannspersonen som er i 30-årene, og tilhørende reindriftsmiljøet i Porsanger og Karasjok.

Mannen er pågrepet og siktet for å ha skutt 15 simler, i utmarksområdet mellom Stabbursnes og vest for Ytre Billefjord i Porsanger kommune.

Han ble nylig pågrepet i Alta, og sitter nå i avhør ved lensmannskontoret her.

– Vedkommende som nå er pågrepet er iallfall reindriftsutøver – reineier, i fra et sommerbeiteområde i Porsanger, sier leder i reinpolitiet Vestfinnmark politidistrikt Per Valved til NRK Sapmi.

Tilhører partene samme siida?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Valved.

Hør reinpolitisjef Per Valved om status i saken – her:

(Artikkelen fortsetter under lydsnutten)

Beslagla skytevåpen

Reinpolitiet har til nå gjennomført flere avhør og undersøkelser i saken. I går ble det gjennomført en ransakning i en bolig i Porsanger kommune, hvor det ble tatt en del beslag.

I beslaget inngår blant annet skytevåpen.

Reinpolitiet gikk raskt ut med en teori om at vedkommende som har utført ugjerningen, må ha store kunnskaper om reinmerker – siden alle de skutte dyrene tilhørte samme familie.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nils Jovnna Meløy med de skutte reinsdyra

Alle de skutte simlene tilhører Nils Jovnna Meløy og hans familien. Her er Meløy i gang med oppryddingen etter ugjerningene mot han og hans familie.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Ransaker også i Karasjok og Kautokeino

Etterforskningen fortsetter nå med innhenting av vitneavhør.

Det er i tillegg nettopp gjennomført ransakninger både i Karasjok og Kautokeino kommuner.

Politiet henstiller publikum om å ta kontakt om man har gjort observasjoner i utmarka og fjellområdet vest for Stabbursnes til Ytre Billefjord i løpet av forrige uke, som kan settes i forbindelse med saken.