Hopp til innhold

En million kroner til kulturminner

– Gledelig at Mortensnes kulturminneområde får en millon kroner over statsbudsjettet, sier sametingrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR/SáB).

Gunn-Britt Retter
Foto: NSR

Regjeringen forslår å bevilge en million kroner over statsbudsjettet til Mortensnes kulturminneområde i Nesseby.

– Mortensnes kulturminneområde er et av Skandinavias rikeste og mest særegne samiske kulturminneområder, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Boplasser fra eldre steinalder

På kulturminneområdet Mortensnes i Nesseby kommune i Finnmark finnes en rekke boplasser helt fra eldre steinalder og fram til tidlig på 1900-tallet.

Området har også rike spor etter praktiseringen av ulike religioner opp gjennom tidene, som offerplasser og gravplasser.

Området er på 1200 dekar og ble fredet av Miljøverndepartementet i 1988.

Verdifulle kulturminner

Regjeringen foreslår en million kroner til å sikre forvaltningen av disse verdifulle kulturminnene, slik at de ikke blir skadet eller går tapt.

– Her er det gode muligheter til å formidle sentrale temaer fra vårt lands lange historie til et bredt publikum, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Nesseby lagt ned et enormt arbeid

Nesseby kommune har over mange år langt ned et enormt arbeid i dokumentasjon og formidling av verdifulle samiske kulturminner gjennom området i Mortensnes.

Innsatsen lønnes nå med ekstra bevilgninger over statsbudsjettet. .

Vil på UNESCOs verdensarv liste

Det er sametingsrepresentat Gunn-Britt Retter (NSR/SáB) fra Østre valgkrets er glad for.

– Denne bevilgningen anser jeg som et skritt i retning av å styrke Sametingets og kommunens arbeid med å få Mortensnes kulturminneområde på UNESCOs verdensarv liste og etablering av formidlingssenter for Nasjonalparksenteret, sier Retter


Korte nyheter

 • 650 nuora geahččalit guolásteamis dán geasi

  62 nuora Romssas eret besset dán geasi geahččaladdat guolásteamis. Oktiibuot leat 650 nuora Norggas registrerejuvvon nuoraidbivdui, ja juohke goalmmádas sis lea nieida.

  – Ulbmilin lea rekrutteret eanet nuorra guolásteddjiid. Mis lea oassi sullii 23 proseantta vuollel 30 jagi ja lea mihttomearrin oažžut eanet nuoraid válljet guolástanámmáha, lohká Dag Sørlig Norgga mearrabiebmoráđis.

  Álggaheapmi dáhpáhuvvá našunála nuoraidbivdoortnega bokte, ja ii leat beare maŋŋit čálihit iežas. Dán jagi dat gusto áigodagas njukčamánu 17. beaivvis gitta golggotmánu 16. beaivái, ja juohke registrerejuvvon nuorra guolásteaddji sáhttá vuovdit iežas bivddu gitta 50 000 ruvdnui.

  Ungdomsfiskerne ser etter krabber på Sandfjorden.
  Foto: Carolyn Hannigan
 • Hilggui Tik toka geahččaleami garvit ođđa lága

  EU-duopmostuollu hilggui odne Tik Toka geahččaleami garvit ođđa digitála njuolggadusaid mat galget ráddjet stuorra teknologiijafitnodagaid fámu, dieđiha AFP.

  Lei mannan skábmamánus go EU dajai ahte TikTok ja máŋga eará lávddi, earret eará Apple ja Meta, fertejit čuovvut njuolggadusaid mat leat «Digitála márkanlágas». Láhka mii gáržžida máilmmi stuorámus fitnodagaid čađahit mearkkašahtti rievdadusaid das mo sii doibmet.

  TikTok logo
  Foto: Reuters
 • Giron suohkan háliida vearuhit turisttaid: – Buorre jurdda

  Bealli ruoŧa turistagielddain oaivvildit ahte turisttat galget máksit sierra duristavearu. Giron lea okta dain.

  – Dat lea vuohki oažžut eanebuid dohkehit turistaealáhusa, lohká Emilia Töyrä (S), gielddastivrra nubbijođiheaddji.

  Norrbottenis lea SVT jearan turistavearu birra Árjepluovve, johkamohki ja Girona gielddaid jođiheddjiin

  Dat gielddat leat dan 30 gieldda searvvis gos leat eanemus turisttat olmmošlogu ektui leamaš maŋemus jagi.

  Kiruna
  Foto: Kiruna komune