5500 flyktninger og migranter over Storskog

Én million flyktninger og migranter har kommet til Europa i år, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Storskog

Det har vært stor pågang ved Storskog Grensestasjon i år. Mange har kommet via sykkel, fordi det ikke er lov å gå over grensen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

972.500 flyktninger og migranter hadde mandag kveld krysset Middelhavet og Egeerhavet i skrøpelige farkoster, mens 34.000 hadde tatt seg fra Tyrkia og inn i Bulgaria og Hellas via fastlandet.

Det store flertallet av flyktningene, 816.752, kom sjøveien fra Tyrkia til Hellas, og de aller fleste av dem kom fra krigsherjede land.

Annenhver båtflyktning har ifølge IOM vært syriske, mens rundt 20 prosent har kommet fra Afghanistan og 7 prosent fra Irak.

Grensestasjonen Storskog i Kirkenes har merket stor pågang av flyktninger og migranter som ønsker å komme seg til Norge. NRK får opplyst at det hittil i år har vært i overkant av 5500 personer som har kommet via Storskog.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EUROPE-MIGRANTS/GREECE Syrian refugees arrive on a raft, in rough seas, on a beach on the Greek island of Lesbos

De aller fleste flyktningene som har kommet til Europa i år, har kommet sjøveien via Tyrkia til Hellas.

Foto: GIORGOS MOUTAFIS / Reuters

4000 druknet eller savnet

– Fremmedskepsisen øker flere steder, så det er viktig å påpeke at flyktninger og migranter bidrar positivt til samfunnet der de lever og at de slutter opp om europeiske verdier, sier FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres.

– Migrasjon er uunngåelig, det er nødvendig og det er ønskelig, sier IOMs leder William Lacy Swing.

– Men det er ikke nok å telle hvor mange som kommer, eller de nærmere 4.000 som har druknet eller er meldt savnet i år. Vi må også handle. Migrasjon må være lovlig og trygt for alle, både for migrantene selv og for landene som blir deres nye hjem, sier Lacy Swing.