Sametinget vil ha fokus på de tause historiene

– Vi må få en kommisjon som reiser ut for å treffe ofrene og få de tause til å snakke, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Internatbarn i Karasjok

Internatbarn i Karasjok barneskole.

Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

Både Sametinget og regjeringen diskuterer om behovet for å etablere en sannhets- og forsoningskommisjon som kan kartlegge konsekvensene av fornorskningen som skjedde i de samiske områdene.

– De personlige historiene fra fornorskningsperioden rører noe ved oss alle, og de viser at vi har dype sår hos det samiske folket som vi ikke har bearbeidet fullt ut. Det sier sametingsråd Henrik Olsen som har ansvaret for håndtering av saksfeltet om fornorskning.

En kommisjon må etableres

Sametinget kommer til å fremme igjen at det må etableres en sannhets- og forsoningskommisjon.

– Det er viktig å nedtegne historiene til folket og en kommisjon kan være med på å lege de sår som mange sliter med, sier Olsen.

Henrik Olsen

- Vi må lære av andre urfolk og se hvordan de har jobbet med kartlegging av konsekvenser av koloniseringen, sier Henrik Olsen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Han viser til erfaringer både i Canada og på Grønland. I Canada har sannhets-og forsoningskommisjonen samlet inn mer enn 6000 vitnesbyrd fra tidligere internatbarn. På Grønland har kommisjonen begynt å kartlegge konsekvensene for assimileringen og koloniseringen. Kommisjonsmedlemmene skal besøke avsidesliggende bygder for å samle inn vitnesbyrd og dokumentere uverdige hendelser.

– Vi har hatt møter med sannhetskommisjonen på Grønland for å lære mer om deres prosesser, så det neste steget for oss i Sametinget er å gjennomføre et innspills møte neste høst med de ulike fagmiljøene, sier Olsen.

Historien om Per Edvard gjorde inntrykk

Statssekretær Anne Karin Olli (H) som har ansvaret for samiske og minoritetssaker i for kommunal- og moderniseringsminisiter Jan Tore Sanner sier at intervjuet med Per Edvard Johnsen gjorde inntrykk.

– Jeg har sjøl bodd på internat i nesten to år og flyttet hjemmefra da jeg var seks år gammel. Jeg har lest historien om Per Edvard og det er vondt å høre og lese om de lidelsene som han ble påført mens han gikk på skolen, sier Olli.

Mange forskere og sentrale samiske politikere vil ha egen sannhetskommisjon som skal dokumentere livet til internatbarna, kommer regjeringen til å støtte en slik kommisjon?

– Statsråden har halvårlige møter med sametingspresidenten og det var et av temaene som ble tatt opp på siste møte. Vi er også blitt enige om at embedsverket jobber videre med saken og nå venter vi på svar og innspill fra Sametinget, sier Olli.

Sametingsråd Henrik Olsen sier at overgrepene mot det samiske folket foregikk i fire land, og derfor diskuterer sametingene om felles samiske prosesser.

– Saken blir løftet allerede neste høst til Samisk Parlamentarisk Råd og før jul skal sametingets plenum behandle konsekvenser av fornorskingspolitikken, sier Olsen.