En fjerdedel meldt til barnevernet

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

En fjerdedel av foreldrene til barna i en barnehageavdeling i Kautokeino har blitt meldt til barnevernet.

Barnehage
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

I et brev en gruppe foreldre har sendt til Kautokeino kommune, skriver de at de frykter for å bringe barna til en av kommunens barnehager.

Årsaken oppgis å være at barnehagen har sendt flere bekymringsmeldinger til barnevernet.

Forundret

NRK har snakket med fire foreldrepar som opplyser at barnehagen har sendt bekymringsmelding til barnevernet av ulike årsaker.

I brevet uttrykker avsenderne forundring over at barnehagen har sendt bekymringsmelding vedrørende 25 prosent av foreldrene i én og samme avdeling.

Avdelingen har totalt 16 barnehageplasser.

Uten tillit

Gruppen med barnehageforeldre skriver at de ikke lenger har tillit til barnehagen.

Rådmannen i Kautokeino, Odd Keskitalo, sier at kommunen tar foreldrenes frykt på alvor, og at kommmunen setter pris på en skriftlig tilbakemelding.

Onsdag deltar foreldre, rådmannen, barnevernet og barnehagen på et oppklaringsmøte.

Generelt få meldinger

Lederen i barnevernet, Berit Annette Hætta, har ingen kommentar til at barnehagen har sendt bekymringsmelding vedrørende fire foreldrepar.

Hun sier at barnevernet generelt får få bekymringsmeldinger fra kommunens barnehager.

– De siste fem årene har vi fått inn seks bekymringsmeldinger fra barnehagene. Det er veldig lite i forhold til alle meldinger vi har fått totalt.

Tidlig intervensjon

Barnevernet i kommunen ønsker tidlig interversjon - at barn og familier med problemer blir fanget opp tidligere.

– Vi har jobbet mye opp mot barnehagene slik at terskelen for å melde fra til oss skal bli mindre. Nå får vi svært få meldinger. Men vi har saker hvor vi mener at barnehagen burde meldt fra til oss, noe som ikke har blitt gjort, sier barnevernslederen.